Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Persbericht 03/036

Ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid Directie
Communicatie

12 maart 2003

Nr. 03/036

Veel CAO`s bevatten levensloopbestendige afspraken

In veel CAO's staan één of meerdere afspraken waardoor werknemers hun werk makkelijker kunnen combineren met zorgtaken, scholing en vrije tijd, zogenaamde `levensloopbestendige' afspraken. Zo staan in 85 procent van de CAO's afspraken die het combineren van werken en zorg makkelijker maken, bijvoorbeeld over ouderschapsverlof, zorgverlof of kinderopvang. In 96 procent van de CAO's zijn afspraken gemaakt over scholing en 98 procent kent afspraken over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Dit blijkt uit het onderzoek `Levensloopbestendige afspraken', dat door de Arbeidsinspectie is uitgevoerd onder 122 CAO's uit 2000 en 2001. Er vallen 4,7 miljoen werknemers onder deze CAO's. Het onderzoek is door demissionair minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer gestuurd. Het geeft een eerste stand van zaken weer waarbij een ruime definitie van `levensloopbestendige afspraken' is gehanteerd.

Levensloopbeleid staat hoog op de politieke agenda. Door dit beleid krijgen mensen meer keuzevrijheid tijdens hun loopbaan om meer of juist minder tijd te besteden aan (een combinatie van) werk, zorg, scholing en ontspanning. De CAO-afspraken zijn in het onderzoek van de Arbeidsinspectie gerangschikt naar drie thema's, namelijk arbeid en zorg, employability en ouderenbeleid.

Door goede verlofregelingen kunnen werknemers makkelijker hun baan combineren met de zorg voor kinderen of familieleden. In 85 procent van de CAO's staan één of meer afspraken over arbeid en zorg. Het gaat om afspraken over ouderschapsverlof, zorgverlof of kinderopvang. Daarnaast bevat 61 procent van de CAO's afspraken over het sparen van verlof, het kopen van vrije dagen of loopbaanonderbreking. Zeven procent van de CAO's kent afspraken over herintreding van werknemers nadat het dienstverband is beëindigd door bijvoorbeeld zorgverplichtingen.

Ook over scholingsmogelijkheden voor werknemers zijn in de onderzochte periode afspraken gemaakt. In 96 procent van de onderzochte CAO's zijn afspraken gemaakt over scholing (zoals specifieke cursussen voor het werk en algemene scholing) en in 93 procent over scholingsverlof. Afspraken over de persoonlijke ontwikkeling van werknemers, zoals een persoonlijk ontwikkelingsplan of een persoonlijk opleidingsbudget, staan in 61 procent van de CAO's.

Van de CAO's bevat 98 procent afspraken over leeftijdsbewust personeelsbeleid, zoals het niet hanteren van leeftijdsgrenzen bij werving en selectie, mogelijkheden om structureel minder te werken en de mogelijkheid om door te werken na de pensioengerechtigde leeftijd. In 80 procent van de CAO's staan afspraken over loopbaanbeleid bijvoorbeeld deeltijdpensioen. In 93 procent van de CAO's staan afspraken over pensionering, zoals een prepensioenregeling. Zeven procent van de CAO's bevat afspraken specifiek gericht op de instroom van oudere werknemers.


---

De volgende Officiële publicatie(s) zijn gerelateerd aan bovenstaande persbericht:
PDF publicatie Aanbiedingsbrief van minister de Geus bij het rapport: Levensloopbestendige afspraken
PDF publicatie Bijlage: Levensloopbestendige afspraken; rapport van de Arbeidsinspectie
2003

Deel: ' Veel CAO`s bevatten levensloopbestendige afspraken '
Lees ook