KNMG

Veel 'Flow' in de regio!

Op 20 juni kwamen 75 huisartsen, specialisten, bedrijfsartsen en andere belangstellenden in Eindhoven bijeen tijdens de KNMG regioavond met als doelstelling: netwerken en informatie-uitwisselen.

Programma
20.00 uur Ontvangst met koffie & thee
20.10 uur Opening en inleiding bijeenkomst door R.G.P. Hagenouw, arts, voorzitter van de KNMG
20.20 uur Inleiding & discussie Project 'De arts van Straks' A. van Rooijen, beleidsmedewerker KNMG
21.20 uur Pauze
21.30 uur Interactieve plenaire sessie ' Plezier in je werk' Mw. A. van den Burgt
22.30 uur Einde Bijeenkomst

KNMG-voorzitter Ruud Hagenouw wees in zijn inleiding op het grote belang van de regiobijeenkomsten. Alleen een goed geïnformeerde KNMG kan de belangen van haar leden behartigen in Den Haag.

Arno van Rooijen, beleidsmedewerker bij de KNMG lichtte het project 'De Arts van Straks'' toe.
In samenwerking met diverse partners in de zorg en de opleiding wordt onderzocht hoe artsen in de nabije toekomst het beste kunnen functioneren. Op 30 oktober worden de uitkomsten van het onderzoek tijdens een congres in de Jaarbeurs gepresenteerd. Er werd druk gediscussieerd over een nieuwe taakverdeling tussen artsen en HBO-professionals. De meningen liepen stevig uiteen en men kon zich niet aan de indruk onttrekken dat generatie-verschillen een rol speelden. Een deel van de aanwezigen wilde vasthouden aan de huidige opleiding en opleidingsduur. Iedereen was ervan overtuigd dat het artsenberoep een wetenschappelijk beroep is en moet blijven en dat er geen 'HBO-dokter' moet komen. Wel schaarde een flink aantal deelnemers zich achter het vurige pleidooi van enkele collega's om zoveel mogelijk gebruik te maken van nurse practioners.

De stelling dat een nieuwe taakverdeling ook snel zou leiden tot verkorting van de wachtlijsten, werd genuanceerd. Men verwachtte dat er meer tijd en aandacht voor de patiënt zou komen en dat goede zorg bij de poortwachters zal leiden tot een kleinere en gerichtere doorstroom naar de specialisten.
Iedereen was ervan overtuigd dat een goede en moderne opleiding leidt tot goede artsen. Wat niet wegneemt dat de KNMG-voorzitter Hagenouw een emotioneel appèl deed om er in Den Haag op aan te dringen dat er méér artsen komen. Al met al zal aan de aanbevelingen die in oktober worden gepresenteerd ook een prijskaartje komen te hangen. De projectgroep heeft de huidige informatiepartners gevraagd hiermee alvast rekening houden.

Tot slot was er een inspirerende workshop van Alexandrien van den Burgt over 'Flow': een positieve energie als drijfveer achter onze acties en emoties. Een goede flow zorgt voor en komt voort uit plezier in werk. Plezier in het werk draagt weer bij aan een mooie loopbaan en helpt bij het voorkomen van burn-out. aan de hand van oefeningen en discussie konden de deelnemers ervaren wat een goede flow voor hen kan doen.

Deel: ' Veel 'Flow' in de regio '
Lees ook