Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Veel gemeenten gaan vrijwilligerswerk verbeteren

Zo'n vierhonderd gemeenten hebben voorstellen ingediend bij het ministerie van VWS om het lokale vrijwilligerswerk structureel te versterken. Het kabinet trekt hiervoor jaarlijks 25 miljoen gulden uit.

Staatssecretaris Margo Vliegenthart van VWS maakte dat vrijdag bekend bij de uitreiking van de Gulden Gildeprijzen. De gemeenten moeten zelf ook een bijdrage leveren. Vanaf volgend jaar moeten ze het bedrag dat ze van VWS krijgen verdubbelen.

Onder de voorstellen zijn plannen voor het realiseren van een lokale vrijwilligerscentrale, het steunen van lokale comités, cursussen hygiëne voor het kantinebeheer en het ondersteunen van vrijwilligers bij lokale omroepen.

Volgens Vliegenthart blijft het aantal vrijwilligers in Nederland stabiel: ongeveer drie miljoen mensen. Het aantal uren dat een vrijwilliger actief is daalt, terwijl de vraag naar ondersteuning door vrijwilligers stijgt. Daarom vindt de staatssecretaris dat structurele aandacht voor en investeren in het vrijwilligerswerk hard nodig zijn. De voorstellen moeten het lokale vrijwilligersbeleid langdurig versterken; het mogen geen incidentele projecten zijn.

Ouderen spelen een belangrijke rol bij vrijwilligerswerk. Twee op de drie mensen tussen 50 en 64 jaar werken als vrijwilliger. De 71 gilden, waarin zo'n vijfduizend 50-plussers actief zijn, geven volgens Vliegenthart daarom 'een belangrijke impuls' aan het vrijwilligerswerk. De Guldengildeprijzen zijn prijzen voor goed vrijwilligerswerk binnen de gilden. De uitreiking van de prijzen vond afgelopen vrijdag in Utrecht plaats.

Deel: ' Veel gemeenten gaan vrijwilligerswerk verbeteren '
Lees ook