Gemeente Hilversum

Veel ideeën over eigen wijk

Hilversummers hebben massaal gereageerd op de brief van wethouder Karssenberg waarin hij vroeg ideeën aan te leveren voor de besteding van de wijkbudgetten 2003. De wijkcoördinatoren zijn op dit moment ruim 2000 reacties van Hilversummers aan het inventariseren en aan het bekijken of de ideeën voldoen aan de voorwaarden van Buurt & Beheer:
1. het idee moet passen binnen het wijkbudget;
2. het idee moet draagvlak hebben binnen de buurt of wijk;
3. zo mogelijk spelen bewoners zelf een rol bij de uitvoering
Bewoners die ideeën hebben aangeleverd die voldoen aan de voorwaarden, worden persoonlijk uitgenodigd voor een bijeenkomst in oktober of november. Een ander deel van de reacties gaat over het stadsonderhoud. Buurt & Beheer geeft deze door aan het Service Meld Punt die ze in principe nog deze zomer verhelpt. Weer andere suggesties gaan in op onderwerpen waar ook andere partijen, zoals politie en gemeentelijke diensten, mee zijn gemoeid. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van drempels, wijziging van beleid en wijziging van handhaving. Buurt & Beheer legt met deze partijen contact en zal mogelijk de ideeën onderbrengen in de planning van de gemeentelijke diensten. In dat laatste geval kan dan in de loop van 2003 tot de uitvoering worden overgegaan.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Dienst Stadsontwikkeling, de heer H. Jacobs, afdelingshoofd Buurt & Beheer, telefoon (035) 6292356.

Datum bericht: 12 juli 2002

Zoekwoorden:

Deel: ' Veel ideeën over eigen wijk in Hilversum '
Lees ook