Project Alcohol Voorlichting en Preventie


Woerden, 11 juni 1999

Veel jongeren willen harde aanpak alcoholproblematiek

Uit een nieuw NIPO-onderzoek dat in opdracht van het Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie (NIGZ) is gehouden en vorige maand is gepubliceerd blijkt dat veel jongeren van 15 t/m 24 jaar in Nederland voorstander zijn van een harde aanpak van het alcoholprobleem.

Jongeren vinden zelf dat ze teveel drinken. Van alle jongeren tussen de 15 en 25 jaar is 35% van mening dat er in Nederland teveel gedronken wordt; de rest zegt van niet of heeft geen mening (29 resp. 37%). Opmerkelijk is dat de meerderheid van de jongeren (57%) vindt dat jongeren zelf teveel drinken. Slechts 23% denkt van niet.

Verhoging leeftijdsgrenzen
Ruim de helft (53%) van de jongeren van 15 t/m 24 jaar is voorstander van een verbod op het kunnen kopen van bier voor 16 en 17-jarigen. Ook veel jongeren van 15, 16 en 17 jaar ondersteunen deze maatregel (48% voor en 41% tegen). De meeste volwassenen zien eveneens graag dat de leeftijdsgrens voor bier en wijn wordt verhoogd van 16 naar 18 jaar. Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat tweederde (66%) van de Nederlanders daar voorstander van is (26% is er tegen). Uit een NIPO-onderzoek van december 1998 was nog 58% daar voorstander van; 38% zag een verhoging niet zitten.

Verbod op happy hours
Opmerkelijk is dat jongeren, die feitelijk het grootste belang lijken te hebben bij happy hours en piekuren, denken over een verbod op deze vormen van prijsreclame. Van de jongeren is 46% voorstander en 44% is er tegen. Van alle Nederlanders kiest bijna een derde (63%) voor een verbod.

Waarschuwing op de fles
Uit een onderzoek van NSS Research en Consultancy dat in opdracht van de alcoholbranche is gehouden en eind vorige maand is gepubliceerd blijkt dat 83% van de jongeren van 15 t/m 24 jaar van mening is dat er, zoals bij tabak, een waarschuwing voor gezondheidsrisicoþs van alcohol moet worden vermeld op het etiket. Van de ouderen is bijna 80% dezelfde mening toegedaan. Het onderzoek bevestigt opnieuw de ernst van het drankprobleem onder jongeren: bijna 20% van de jongeren van 15-25 jaar drinkt 9 glazen of meer alcohol per keer. Voor alle drinkers ligt dat percentage op ruim 9%.

Campagne 'Ben jij sterker dan drank?' onderzocht Het NIPO-onderzoek heeft aangetoond dat zeer veel jongeren de afgelopen 2 jaar in Nederland de spotjes (85%) en de posters (75%) van de NIGZ/VVN campagne 'Ben jij sterker dan drank?' hebben gezien. Vooral de poster van een kotsende jongere boven een toiletpot (met de tekst 'Neem er nog een') en de poster van een verkeersongeluk (Rij alcoholvrij) scoorden goed. De onderzoekers zijn van mening dat de samenwerking tussen het NIGZ en Veilig Verkeer Nederland sterk heeft bijgedragen aan de waardering voor en het bereik van de campagne.

Voor informatie:
ir. W.E. van Dalen, NIGZ/AVP, tel 0348-437639 of 06-54601415

Deel: ' Veel jongeren willen harde aanpak alcoholproblematiek '
Lees ook