Ingezonden persbericht


P E R S B E R I C H T

Amsterdam, 28 februari 2003

KOOPBEREIDHEID HUURDERS HOOG BIJ HET OOSTEN

Goede voorlichting speelt belangrijke rol in verkoopproces

De Amsterdamse woningcorporatie Het Oosten heeft in 2002 207 huurwoningen verkocht, waarvan 175 in Amsterdam en 32 in Diemen. Hiervan is circa 60% (123) verkocht aan eigen huurders. De overige 40% werd bij leegkomst in de vrije markt verkocht. Het Oosten is verheugd over dit resultaat omdat de verkoop van sociale huurwoningen vorig jaar over het geheel genomen in Amsterdam en omgeving tegenviel. De woningmarkt zit namelijk verstopt. Er komen heel weinig huurwoningen vrij om te verkopen. De huurders van Het Oosten vertonen meer koopbereidheid dan we in Amsterdam verwacht hadden. Deze hoge koopbereidheid staat overigens ook in contrast met het aangenomen landelijke beeld, dat slechts 5 á 10% van de verkochte huurwoningen door huurders zou worden gekocht.

Het Oosten is van mening dat dit positieve resultaat vooral te danken is aan de wijze waarop zij haar huurders benadert en veel minder aan de prijsstelling voor de woning. Naast de correcte wijze waarop de verkoop van de huurwoningen wordt uitgevoerd, blijkt vooral de open en intensieve communicatie met de huurders en huurderorganisaties vertrouwen te wekken. Het Oosten verkoopt vrijkomende sociale huurwoningen gewoon tegen de marktprijs, terwijl zittende huurders de bij corporaties gebruikelijke korting van 10% krijgen.

Deel: ' Veel koopbereidheid huurders Woningcorporatie Het Oosten, Amsterdam '
Lees ook