Productschap Margarine


Veel kritiek op Farm Bill

In de VS heeft president Bush de nieuwe landbouwwet getekend. De nieuwe Farm Bill krijgt de naam Farm Security and Rural Investment Act of 2002 en loopt van 2001 tot en met 2007. Daar het subsidiebedrag voor de boeren zon 67 procent omhoog gaat, vrezen deskundigen forse prijsverstoringen (verlagingen) op agrarische markten, onder meer die voor oliezaden.

Vanwege de forse steun heeft de nieuwe wet bij handelspartners van de VS, zoals de EU, Mexico, Canada, Brazilië, Australië en Japan, tot felle kritiek geleid. De Europese Commissie heeft onder meer besloten de bijeenkomst van de EU-landbouwministers drie weken uit te stellen om EU-commissaris voor Landbouw Fischler de gelegenheid te bieden het EU-landbouwbeleid tussentijds te herzien. Enkele landen bereiden een procedure bij de WTO voor omdat de Amerikanen met de nieuwe Farm Bill hun WTO-verplichtingen zouden schenden. In WTO-verband is namelijk afgesproken dat de Amerikanen per jaar maximaal 19,1 miljard dollar aan prijs- en productgerelateerde subsidies aan hun boeren mogen uitkeren.
Er hangt de VS nog een dreiging boven het hoofd. China overweegt als vergelding voor de Amerikaanse importheffing op staal een importheffing op Amerikaanse sojaolie in te stellen. Deze optie wordt door de nieuwe Farm Bill alleen maar waarschijnlijker. Aangezien China een van s werelds grootste afnemers van Amerikaanse sojaolie is, zou een dergelijke maatregel van directe invloed zijn op de prijs van sojaolie.

Stelsel
Van 2001 tot en met 2007 zullen in de VS voor akkerbouwproducten hogere garantieprijzen gelden dan tot nu toe. Bovendien worden zgn. deficiency payments uitbetaald zodra de marktprijzen onder zogenoemde richtprijzen zakken. Tot slot ontvangen de akkerbouwers hectarepremies die losstaan van hun feitelijke productie. Na twee jaar gaan de garantieprijzen iets omlaag onder gelijktijdige verhoging van de deficiency payments. De zgn. loanrate voor sojabonen wordt met 5 procent verlaagd. Verder worden pindas onder het loanrate-stelsel gebracht. Van de extra beschikbaar gestelde 73,5 miljard dollar voor tien jaar, zal zon tweederde naar het markt- en prijsbeleid gaan en een kwart naar agromilieumaatregelen. Behalve een terugkeer naar het traditionele beleid van prijsondersteuning luidt de nieuwe Farm Bill ook een forse vergroening van de landbouwpolitiek in. Volgens het Budget Office van het Congres pakt de nieuwe landbouwwet overigens 13 procent duurder uit dan tot nu toe was aangenomen.

Energiewinning
In een combinatie van landbouw- en energiebeleid heeft de Senaat begin mei tot forse fiscale stimulering voor productie en verbruik van energie uit landbouwgrondstoffen besloten. Tevens is een bijmengingsverplichting voor bio-ethanol in benzine opgenomen, waardoor in 2012 een verdriedubbeling van het verbruik van bio-ethanol moet zijn gerealiseerd. Volgens sommige waarnemers zou het effect van deze maatregel op de boereninkomens wel eens groter kunnen zijn dan dat van het markt- en prijsbeleid in de Farm Bill.

Deel: ' Veel kritiek op Farm Bill '
Lees ook