Ingezonden persbericht

Veel overtredingen Drank-en Horecawet in Utrecht

Datum: 20-3-03

Uit de afgelopen weekeinde gehouden controle-actie van de VWA/Keuringsdienst van Waren in het centrum van Utrecht, bleek dat bij 55% van de bedrijven waar alcohol wordt verkocht de Drank- en Horecawet werd overtreden. Van de 117 bezochte bedrijven kregen er 3 een proces verbaal en 61 een schriftelijke waarschuwing.

In navolging op de controles in diverse andere steden in Nederland heeft de VWA/Keuringsdienst van Waren donderdag, vrijdag en zaterdag 117 bedrijven gecontroleerd op de naleving van de Drank- en Horecawet.

Geconstateerde overtredingen zijn o.a. de illegale verkoop van sterke drank, het niet aanwezig zijn van de leidinggevende en het ontbreken van de verplichte aanduiding van leeftijdsgrenzen (bijvoorbeeld in de vorm van een sticker).

Verder zijn diverse bedrijven gecontroleerd op het verstrekken van alcohol aan jongeren. Op dit gebied zijn tijdens de controles geen overtredingen geconstateerd.

De bezochte bedrijven kunnen binnenkort een hercontrole verwachten. Ook dan zal de naleving van de leeftijdsgrenzen weer gecontroleerd worden. Als er overtredingen worden gecontateerd zal er direct worden opgetreden.

Deel: ' Veel overtredingen Drank-en Horecawet in Utrecht '
Lees ook