Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

28-09-1999

Veel plannen in Farmsum

Er zijn veel plannen gemaakt tijdens het bezoek van het college van burgemeester en wethouders van Delfzijl aan het dorp Farmsum op dinsdag 21 september in het dorpshuis Aeolus.

De 45 aanwezigen werden in groepjes verdeeld. Burgemeester en wethouders zaten elk een groepje voor dat de sterke en zwakke punten in het dorp ging benoemen. Aan de hand van deze inventarisatie werden er verbeterplannen bedacht. Daarbij stelden de aanwezigen zich de vragen: "wat willen wij veranderen of verbeteren zodat mensen in 2010 prettig wonen in Farmsum" en welke veranderingen vinden wij nodig voor de hele gemeente Delfzijl?'

De volgende plannen/ zaken willen de bewoners van Farmsum samen met de gemeente onder andere aanpakken:


- het beter onderhouden van de wegen

- de toren van de kerk in het licht zetten
- het kindvriendelijk maken van de woonwijken/ buurten door het instellen van 30 km- zones en drempels

- meer aandacht voor de jeugd onder andere door de realisatie van een ijsbaan voor de kleintjes in Borgshof

- het moderniseren van de schoolpleinen

- het verhogen van de frequentie van het openbaar vervoer
- het realiseren van levensloopwoningen

- de parkeerproblematiek bij de trambaan oplossen
- het weren van zwaar vrachtverkeer

- het maritieme karakter van de gemeente Delfzijl meer tot uitdrukking brengen

- overlast gevende bedrijven( geluid - en stank) niet in de bebouwde kom toelaten

- meer aandacht vragen van de gemeente voor Farmsum
- molen Aeolus meer gebruiken voor allerlei activiteiten
- het opknappen van het gebied Kroonstad

- het aantrekken van winkeliers

Verder willen de bewoners van Farmsum graag dat in 2004 de Koningin op bezoek komt.

De Stuurgroep Farmsum en het bestuur van dorpsbelangen krijgen over enkele weken een verslag waarin alle plannen, vragen en ideeën nader uitgewerkt zullen zijn.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt mevrouw S. Schaap, telefoon 0596- 639323 en de

heer H.J. Degenhart, van de Stuurgroep Farmsum, telefoon 0596- 617565.

Deel: ' Veel plannen in Farmsum '
Lees ook