CNV

Erecode niet ondertekend = erecode niet onderkend?

Erecode niet ondertekend = erecode niet onderkend?

Op 28 augustus 2001 verzond het CNV een erecode met betrekking tot het inkomensbeleid van de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan de top 50 van AEX en MIDKAP-ondernemingen in ons land. Nie één onderneming ondertekende de erecode; het VNO-NCW bracht namens de betrokken bedrijven een gezamenlijke reactie uit. Het CNV stelt vast dat het niet ondertekenen van de erecode in strijd is met eerder gemaakte afspraken hetgeen getuigt van een gebrek aan durf en ambitie.

Het CNV heeft een groot aantal reacties ontvangen op het erecode-initiatief. Vanzelfsprekend instemmende reacties van CNV-leden, nieuwsgierige vertegenwoordigers van andere vakbonden in het land, vragen vanuit de media en van de vijftig ondernemingen die destijds werden aangeschreven. De erecode doet een beroep op fatsoen, op nuchtere en verstandige beleidsvorming. Zelfregulering is waar het CNV op inzet, een onderwerp dat helaas nog onvoldoende op de agenda staat. Met het uitbrengen van de erecode appeleert het CNV aan de zelfregulering, aan duurzaamheid, aan respect en solidariteit, mores waarop werkgevers en werknemers elkaar gewoonlijk ontmoeten.

Niet één onderneming heeft de erecode ondertekend. Het CNV betreurt die uitslag. Bij het benaderen van de aangeschreven ondernemingen bleek dat VNO-NCW een gezamenlijke actie coördineerde. Een dergelijke gecoördineerde actie namens de aangesloten ondernemers, is in strijd met de praktijk die VNO-NCW zelf voorstaat en waarover afspraken zijn gemaakt: gedecentraliseerd, de bedrijven zelf aan het woord. De klok lijkt wat dat betreft twintig jaar terug te zijn gegaan. Ondernemers lijken VNO-NCW vooral nodig te hebben nu het om de eigen inkomens gaat.
VNO-NCW 'pareert' vervolgens de erecode. Met inhoudelijke argumenten over concurrentieverhoudingen, prestaties, privacybescherming en resultaatafhankelijke beloningsvormen wordt het CNV-initiatief als niet zinvol afgedaan. Voorts wordt 'Garderen', een aanbeveling van de Stichting van de Arbeid over arbeidsvoorwaardenbeleid 2000/2001, op geheel verkeerde wijze geïnterpreteerd De ondernemingen laten zich niets gelegen liggen aan de afspraken die daar eind '99 zijn gemaakt. Het inhoudelijk commentaar van VNO-NCW is allemaal b¡jna juist - en slaat daarmee de plank helemaal mis.

Werkgevers en hun vertegenwoordigers gaan namelijk voorbij aan de gedragscode als zodanig. Hoe gaan we met elkaar om, vragen we van anderen wat we zelf niet kunnen opbrengen, bestaat de moed om echt op te komen voor duurzaamheid in arbeidsverhoudingen, op nuchtere en verstandige beleidsvorming? Kortom, VNO-NCW gaat voorbij aan de zelfregulering en aan een code voor gedrag in het samenspel tussen werkgevers en werknemers. Het ontbreekt de werkgevers aan durf en ambitie om de ingezette koers gestand te doen.

Dat niet één onderneming uit de genoemde top 50 de erecode over matiging in de ontwikkeling van topinkomens onderschreef - realiseert het CNV zich vandaag, en dat zal het CNV zich realiseren tijdens CAO-onderhandelingen komend jaar. Ook zal het CNV zich nog nadrukkelijker inzetten als het gaat om openbaarheid van topinkomens.
Gezien de onzekere economische toekomstverwachtingen zou het VNO-NCW passen om de leden op te roepen sober en terughoudend te zijn in de ontwikkeling van topinkomens.

Meer informatie voor de sociaal-economische redactie:

CNV-woordvoerder Bart Zwagemaker: (030) 2913 709 of 06 - 22 514 746. CNV-woordvoerder Karin Jansen: (030) 2913 707 of 06 - 53 400 399.

17 sep 01 15:08

Deel: ' Veel reacties op erecode-initiatief CNV '
Lees ook