EIM
Italiëlaan 33
Postbus 7001
2701 AA Zoetermeer
Tel. 079 341 36 34
Fax 079 341 50 24
E-mail info@eim.nl

Home

Zoeken

Vorig niveau

Logo

Veel schade in MKB door verminderde bereikbaarheid

15 december 1999
Nummer: 38
Inlichtingen: dr. R. Hoevenagel, drs. C.A.W. Bertens

Eenderde van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf ondervindt veel hinder van de verminderde bereikbaarheid, onder meer door files op snelwegen, parkeerproblemen en hinder van toeleveranciers en klanten om naar het bedrijf te komen. Vorig jaar heeft daardoor zelfs 35% van het MKB financiële schade opgelopen. Over rekeningrijden als maatregel om de bereikbaarheid te verhogen, spreken de MKB-ondernemers praktisch een veto uit. Nog sterker is men gekant tegen het verhogen van de benzineprijs. Het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van carpoolen worden wel als effectieve verkeersmaatregelen gezien. Verder kan bijna een kwart van de MKB-ondernemers zelf maatregelen doorvoeren om de bereikbaarheidsproblematiek tegen te gaan, zoals thuiswerken en flexibele werktijden. Dit blijkt uit een peiling die EIM heeft gehouden onder ongeveer 1.900 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf.

Schade files gemiddeld 30.000 gulden

Als gevolg van de verminderde bereikbaarheid heeft in 1998 35% van het MKB financiële schade opgelopen. Gemiddeld, over alle MKB-bedrijven, bedroeg de schade in 1998 30.000 gulden. Voor de grote MKB-bedrijven (50-99 werknemers) bedroeg de schade bijna 70.000 gulden. De vestigingsplaats van het bedrijf heeft invloed op de hoogte van de schade: buiten de Randstad is de schade 20.000 gulden per bedrijf, binnen de Randstad 40.000 gulden. MKB-ondernemingen in de voedingsmiddelenindustrie ondervonden in 1998 de meeste schade (100.000 gulden), gevolgd door bedrijven in de vervoerssector, de groothandel, de dienstverlening ten behoeve van het vervoer en de zakelijke dienstverlening. Alle deze sectoren zijn veel `op de weg' en hebben belang bij een goede doorstroming. MKB-bedrijven die in 1998 de minste schade hebben geleden behoren tot sectoren die zelden `op de weg' zitten, zoals het vervoer over water, de persoonlijke dienstverlening (kappers, sauna's), de detailhandel, hotels en restaurants en de meubelindustrie.

Verbeteren openbaar vervoer en carpoolen

Rekeningrijden wordt door vier van de vijf MKB-ondernemers beoordeeld als niet-effectief om de bereikbaarheid van het Nederlandse bedrijfsleven te verbeteren. De enige maatregel die nog negatiever scoort, is het verhogen van de benzineprijs. Een meerderheid van de MKB-ondernemers vindt daarentegen het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van carpoolen wel effectieve verkeersmaatregelen om de bereikbaarheid van het bedrijfsleven te verbeteren.

Alternatief is verhuizen

Bijna een kwart (22%) van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is flexibel op het gebied van bereikbaarheid. Met andere woorden, zij hebben de mogelijkheid om ten minste drie van de volgende maatregelen binnen twee jaar in het bedrijf door te voeren: thuiswerken van het personeel, invoeren flexibele werktijden, flexibele logistiek en verhuizen. Een groot deel (43%) kan dergelijke maatregelen niet doorvoeren. Dit houdt overigens niet in dat deze bedrijven per definitie grote problemen ondervinden van de verminderde bereikbaarheid. Nadere analyse leert dat 33% van de MKB-bedrijven die als niet-flexibel geboekstaafd staan (veel) hinder ondervinden van de huidige bereikbaarheidsproblematiek. Juist voor dit soort ondernemingen in het MKB is het van groot belang dat de overheid met effectieve verkeersmaatregelen komt. De helft van de MKB-ondernemers geeft aan zijn bedrijf naar een beter bereikbare locatie te verhuizen als de situatie zou verslechteren, 29% zou flexibelere werktijden invoeren, 14% zou de logistiek van zijn bedrijf flexibeler maken en 7% zou zijn heil zoeken bij het vaker laten thuiswerken van personeel.

Meer informatie?

Meer informatie over `Bereikbaarheid en het MKB' is te vinden in het korte bericht en via de subrubriek Feiten

Deel: ' Veel schade in MKB door verminderde bereikbaarheid '
Lees ook