Veel slachtoffers van een beroerte kunnen voorkomen worden


Voorkomen van ernstige gevolgen of dodelijke slachtoffers.

's-Hertogenbosch, 20170418 -- Een beroerte (CVA) één van de meest levensbedreigende aandoeningen met 40.000 getroffenen en circa 10.000 dodelijke slachtoffers per jaar. Tevens is het de grootste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Het aantal slachtoffers van een CVA is groot. In vergelijking met verkeersslachtoffers: in het verkeer vallen circa 700 doden per jaar. Het jaarlijks aantal slachtoffers ten gevolge van een CVA bedraagt 10.000! Veel van deze slachtoffers had voorkomen kunnen worden.

Dinsdag 9 mei 2017 wordt voor de 13e keer, onder auspiciën van  de officiële Europese patiëntenorganisatie Safestroke.eu, de Europese Dag van de Beroerte gehouden. In Nederland is de organisatie en coördinatie in handen van Hersenletsel.nl. Op deze internationale preventie dag wordt extra aandacht gevraagd voor een beroerte, ook wel CVA genoemd. Een CVA is een hersenbloeding of herseninfarct waar in Nederland meer dan 100 mensen per dag mee getroffen worden! Het is één van de meest levensbedreigende aandoeningen met circa 10.000 doden per jaar. Daarnaast is het de grootste oorzaak van invaliditeit in Nederland. Het aantal slachtoffers van een CVA is heel groot. In vergelijking met verkeersslachtoffers: in het verkeer vallen circa 700 doden per jaar. Het jaarlijks aantal slachtoffers ten gevolge van een CVA bedraagt 10.000!

[logo Europese Dag van de Beroerte] Voorkomen van ernstige gevolgen of dodelijke slachtoffers
Als gevolg van een CVA-beroerte komen er per jaar maar liefst vijftien keer meer mensen om het leven. Daarom moet er méér aandacht zijn voor het voorkomen en herkennen van een CVA. Van alle aandoeningen is het CVA één van de aandoeningen die eenvoudig voorkomen kan worden. Met een aanpassing van de leefstijl wordt het risico op het krijgen van een hersenbloeding of herseninfarct al sterk verminderd. Iedereen, jong en oud, kan door een CVA getroffen worden. Een CVA kan ernstige zichtbare en onzichtbare gevolgen hebben waarmee het leven van getroffenen en hun gezin van het ene op het andere moment drastisch verandert.

Voorlichting en risicometingen
Op ruim 110 locaties worden op dinsdag 9 mei 2017 diverse activiteiten georganiseerd. Ziekenhuizen, revalidatiecentra en andere instellingen als huisartsen en apothekers zullen op deze dag het CVA extra aandacht geven door informatie, metingen en voorlichting. Op veel plaatsen is er een informatiemarkt en zijn er voorlichtingsbijeenkomsten. Tevens bieden diverse instellingen gratis risicometingen aan. Meting van bloeddruk, cholesterol, bloedsuiker, hartslag (boezemfibrilleren), gewicht of berekenen van de Body Mass Index (BMI). Een actiedag blijft meer dan zinvol omdat dit ernstige gevolgen als invaliditeit of zelfs dodelijke slachtoffers kan voorkomen.  Actueel thema voor 2017 is ‘Voorkom en herken een beroerte - Het kan ook u overkomen!’. En het kan ook iedereen overkomen. Van het ene op het andere moment kan men een totaal ander mens zijn. Gevolgen van een beroerte kunnen iemand levenslang blijven volgen. Van welk geslacht ook, jong of oud , iedereen heeft het risico op het krijgen van een beroerte-CVA. Per jaar liefst 40.000 mensen, plus zo’n 500.000 partners, gezinsleden en familieleden, worden ermee geconfronteerd.

Belangrijk genoeg om het extra onder de aandacht aan een breed publiek te brengen. Met een aangepaste leefstijl, iets meer op de kilootjes letten, stoppen met roken en matig gebruik van alcohol wordt het risico op het krijgen van een CVA al een stuk minder. Maar ook het herkennen van een CVA kan van levensbelang zijn. Onmiddellijk 112 bellen als men een CVA vermoedt. Informatie over de Europese Dag van de Beroerte en een overzicht van de deelnemende ziekenhuizen en zorgcentra vindt u op www.dagvandeberoerte.nl.
Deel: ' Veel slachtoffers van een beroerte kunnen voorkomen worden '
Lees ook