consumentenbond

veel verschillen in dienstverlening ziekenhuizen

consumentenbond presenteert ziekenhuisvergelijkingssysteem provincie utrecht

patiënten vinden de ziekenhuiszorg bij vier onderzochte specialismen in de ziekenhuizen in de provincie utrecht over het geheel genomen goed. slechts twee ziekenhuizen scoren minder goed; st. antonius en eemland. met de privacy van patiënten is het in de meeste ziekenhuizen slecht gesteld. ook de voorlichting aan patiënten kan beter. verder zijn er grote verschillen in de voorzieningen van de ziekenhuizen en de medische gebieden waarop zij zich profileren. dit blijkt uit de eerste fase van het ziekenhuisvergelijkingssysteem van de consumentenbond. directeur cohen overhandigde vandaag het eerste exemplaar van het rapport aan minister borst. in een eerste reactie stelde de minister het ziekenhuisvergelijkingssysteem een prima initiatief te vinden. tachtig procent van het budget voor de gezondheidszorg is afkomstig van de consument: "een oud gezegde 'wie betaalt, bepaalt', is lang niet opgegaan in de zorgsector. Hoog tijd dat daar verandering in komt", aldus de minister.

De gezondheidszorg in Nederland kost 70 miljard gulden. De consument betaalt hier tachtig procent van in de vorm van verzekeringspremies, heffingen en eigen bijdragen. Toch heeft de patiënt weinig invloed op wat hij voor dat geld krijgt.
De Consumentenbond wil hier verandering in brengen. Onder meer door aan de patiënt te laten zien wat er te koop is aan ziekenhuiszorg. Om die informatie te kunnen geven heeft de Consumentenbond bij wijze van eerste stap de ziekenhuizen in de provincie Utrecht doorgelicht. Zowel poliklinische als opgenomen patiënten van de specialismen cardiologie, interne geneeskunde, algemene chirurgie en orthopedie zijn via enquêtes naar hun mening gevraagd. Hieruit blijkt dat de patiënten over het algemeen goed te spreken zijn over de ziekenhuiszorg in Utrecht. Zo noemt de overgrote meerderheid van de patiënten de behandeling een succes en hebben zij vertrouwen in arts en verpleegkundigen. Een tekortkoming is dat veel patiënten het ziekenhuis uitgaan zonder een afsluitend gesprek.
De Consumentenbond vindt het positief dat de Utrechtse ziekenhuizen aan het onderzoek hebben willen meewerken. Des te teleurstellend vindt de Bond het dat het AZU niet heeft meegewerkt aan de patiëntenenquête.

Uit de enquête onder patiënten, die in samenwerking met het NIVEL is gehouden, blijkt dat sommige specialisten en ziekenhuizen zowel in positieve als in negatieve zin uitschieten. Geen enkel specialisme in geen enkel ziekenhuis biedt slechte of onvoldoende zorg naar de mening van de patiënt.
De enige positieve uitspringer bij St. Antonius is dat de poliklinische hartpatiënten zo tevreden zijn dat ze zouden terugkomen mocht het weer nodig zijn. Eemland scoort op een aantal punten negatiever zoals bij de verzorging en de procedure bij ontslag. Molendael springt er positief uit in de poliklinische zorg.

Naast de patiëntenenquête heeft de Consumentenbond ook ziekenhuizen geobserveerd. Uit deze observatie kwam naar voren dat de privacy sterk te wensen over laat; open telefooncellen, wachtruimten zo dicht op de balie dat je wel mee moet luisteren, ontbrekende privacystrepen op de vloer en weinig ruimte voor privé-gesprekken. Verder zijn de patientenservicebureau's niet altijd bemand en kan de voorlichting aan patiënten beter, met name aan allochtonen.

Uit de ziekenhuisenquête blijkt dat er nauwelijks cliëntenraden in ziekenhuizen zijn. Dit verbaast de Consumentenbond aangezien deze raden sinds 1996 wettelijk verplicht zijn.

Uit de eerste fase van het ziekenhuisvergelijkingssysteem blijkt dat het mogelijk is ziekenhuizen op objectieve gronden vanuit de gezichtshoek van consumenten vergelijkend te beoordelen. De Consumentenbond hoopt dat dit onderzoek het begin vormt van een project waarin uiteindelijk alle ziekenhuizen in Nederland regelmatig vanuit het oogpunt van de patiënten wordt onderzocht. Veel directies hebben naar aanleiding van dit onderzoek inmiddels toegezegd aan verbeteringen te willen werken.

Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door medefinanciering van het ministerie van VWS.

Deel: ' Veel verschillen in dienstverlening ziekenhuizen '
Lees ook