expostbus51


VECAI

PERSBERICHT

Uitslag representatief onderzoek:

VEEL WAARDERING VOOR INTERNET VIA KABEL

Gebruikers van Internet via de kabel zijn in het algemeen positief over deze dienst. Zij zijn door het bureau Inter/view International gevraagd een algemeen oordeel te geven over Internet via de kabel. De spontaan genoemde positieve aspecten zijn met name de snelheid van de verbinding en het feit dat er geen telefoonkosten meer in rekening worden gebracht. Vooral gebruikers die eerder een Internet-verbinding via de telefoon hebben gehad, noemen de snelheid van de kabelverbinding positief. De resultaten van dit representatief onderzoek staan haaks op de conclusies, die de Consumentbond in januari publiceerde naar aanleiding van een eigen steekproef.

Bijna tweederde van de ondervraagden blijkt tevreden te zijn, in de leeftijdsgroep van 15 tot 40 jaar blijkt ongeveer zeventig procent tevreden tot zeer tevreden. Het vaste tarief, het constant on-line zijn en de installatie van de apparatuur stemt de ondervraagden tot tevredenheid. Zes op de tien gebruikers vindt de hoogte van het tarief laag of precies goed. De meeste gebruikers blijken elke dag te internetten via de kabel, het wekelijks gemiddelde ligt op bijna negen keer. Per keer wordt gemiddeld ruim twee uur via het kabelnet geklikt.

De ondervraagden is nadrukkelijk gevraagd naar de negatieve aspecten van Internet via de kabel. Hoewel men positief is over de snelheid, wordt snelheid ook het meest spontaan als negatief aspect genoemd. Tijdens piekuren blijkt de snelheid van de verbinding tegen te vallen. Veertig procent is minder te spreken over de helpdesk maar hetzelfde percentage zegt juist wel tevreden te zijn. Als belangrijkste reden voor ontevredenheid over de helpdesk wordt de slechte bereikbaarheid genoemd. Redenen voor tevredenheid zijn het snel oplossen van het probleem, de vriendelijkheid en behulpzaamheid van het personeel. Een kwart van de ondervraagden zegt geen negatieve aspecten te kunnen noemen.

In vergelijking met het gebruik van Internet via de telefoonlijn zegt bijna tweederde van de ondervraagden - die eerder een Internet verbinding via een telefoonlijn hebben gehad . dat Internet via de kabel (veel) beter is. Snelheid van de verbinding en het vaste tarief waren voor hen de belangrijkste redenen om te kiezen voor Internet via de kabel. Het merendeel (86 procent) van de ondervraagde gebruikers is van plan gebruik te blijven maken van Internet via de kabel,twee procent zegt waarschijnlijk te zullen stoppen.

VECAI , de branchevereniging van kabelbedrijven, besloot een extern en onafhankelijk onderzoeksbureau opdracht te geven tot het houden van een representatief onderzoek, nadat de Consumentenbond in januari een negatief oordeel velde over het internetten via de kabel. Het bureau Inter/view International heeft het onderzoek verricht onder Internet-abonnees van zes grote kabelbedrijven die verspreid zijn over heel Nederland.

Den Haag, 16 maart 1999
...................................................

Deel: ' Veel waardering voor Internet via kabel '
Lees ook