Gemeente Eindhoven


Persbericht: 31 augustus 1999

Veelzijdige Open Monumentendag in Eindhoven

Monumentaal groen en natuur in de architectuur is het landelijke thema van de Open Monumentendag die op zaterdag 11 september, en in Eindhoven ook op zondag 12 september, plaatsvindt. In dit kader is door het Comité Open Monumentendag Eindhoven in de stad een afwisselende route uitgezet waarbij verschillende aspecten van monumentaal groen aan bod komen. Op diverse plaatsen in de route vinden speciale activiteiten plaats.

De monumenten die onderdeel vormen van de Open Monumentendag liggen voor een belangrijk deel langs rivier de Dommel die de stad doorsnijdt. Tezamen vormen ze een route die per fiets gevolgd kan worden. Startpunt is het Milieu Educatie Centrum aan de Genneperweg 145. Hier is deze twee dagen ook een infomarkt aanwezig met het thema Monumentaal Groen. Te voet kan een verkorte route worden gevolgd die zon vier km beslaat. Uniek is de mogelijkheid om het eerste gedeelte per kano af te leggen. Kano-verhuurbedrijf Rofra uit Valkenswaard biedt de mogelijkheid om op zondag 12 september vanaf het Milieu Educatie Centrum tot aan het Van Abbemuseum de Dommel af te varen met een Canadese kano. Alle activiteiten kunnen uiteraard ook los worden bezocht.

Het programma
Op 11 en 12 september worden er o.a. op het Catharinakerkhof, bij de Genneper Watermolen en de langgevelboerderij op Gennep op diverse tijdstippen gratis rondleidingen gegeven en vinden er wandelingen plaats. Bij de Smalle Haven in het centrum van Eindhoven geeft archeoloog Nico Arts tekst en uitleg over de archeologische opgravingen waar hij op dit moment mee bezig is. Voor al diegenen die meer willen weten over zuivering van het rioolwater kunnen een rondleiding krijgen bij de zuiveringsinstallatie op de Oldenbarneveldtlaan. In 2B vindt op zaterdag een tentoonstelling plaats over de industrie langs de Dommel. Tussen de Paradijslaan en de Dommelstraat staan tevens 4 panelen met informatie en beeldmateriaal over historische industrie langs de Dommel. In de Effenaar is een tentoonstelling over het groenbeleidsplan van de gemeente.

Buiten de route, maar desalniettemin de moeite waard, ligt Boomgaard Acht die speciaal in het kader van de Open Monumentendag haar deuren opent voor het publiek. Overige onderdelen van de Monumentaal Groen-route zijn o.a.: een bezoek aan De Beeldentuin in het Stadswandelpark en het Prehistorisch Openlucht-museum (géén gratis entree). Ook leidt de route langs monumentale gebouwen met een park als Eckartdal en Villa De Laak (terrein zelf niet voor publiek toegankelijk).

Boekje Groen in Eindhoven, monumenten langs de Dommel In het kader van de Open Monumentendag 1999 verschijnt er op 1 september een 30 pagina tellend boekje waarin de route staat beschreven en waarin zon 17 monumenten met foto en hun historie worden toegelicht. Ook een routekaartje is opgenomen. Van 1 tot 11 september zijn de boekjes en programmas gratis verkrijgbaar bij VVV Eindhoven.

Op 11 en 12 september zijn beide te verkrijgen bij het Milieu Educatie Centrum. Na deze dagen zijn de route-boekjes te koop bij VVV Eindhoven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met VVV Eindhoven: 0900-11 22 363.

Deel: ' Veelzijdige Open Monumentendag in Eindhoven '
Lees ook