Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Veemarkt voldoet aan eisen Brinkhorst


1 juli 2002 -
Minister Brinkhorst van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft vastgesteld, dat de veemarkt van Leeuwarden open kan blijven. De veemarkt heeft vandaag aan de minister laten weten toch aan alle voorwaarden te kunnen voldoen. Een controle van de RVV (rijksdienst voor de keuring van vee en vlees) bevestigde dit. Vorige week dreigde de minister de veemarkt te sluiten als vandaag nog niet aan de voorwaarden op het gebied van reiniging en ontsmetting was voldaan.

Veemarkten en andere verzamelcentra moeten sinds de Mond- en Klauwzeercrisis aan strenge maatregelen voldoen om het risico op besmetting en verspreiding van besmettelijke dierziekten te beperken. Daarom kregen de verzamelcentra tot 1 november 2001 de tijd om aan de bouwkundige voorschriften en gestelde eisen op het gebied van reiniging, ontsmetting en administratie te voldoen. Een aantal centra bleek niet te kunnen voldoen aan de eis om een overdekte wasplaats te realiseren. Deze verzamelcentra, waaronder de veemarkt van Leeuwarden, kregen uitstel tot 1 april 2002 als zij konden aantonen dat tijdig actie was ondernomen om de voorgeschreven voorzieningen aan te brengen.

Op 1 april bleek de veemarkt in Leeuwarden nog steeds niet te kunnen voldoen aan de eis om een overdekte wasplaats te realiseren. Daarnaast was er sprake van andere gebreken, zoals gebrekkige omheining van het terrein en het ontbreken van een overkapte laad- en losplaats. Daarop verleende de minister nog één keer uitstel: voor de overdekte wasplaats tot 1 november en tot 1 juli voor de andere voorzieningen. Onlangs liet de veemarkt weten 1 juli niet te halen en vroeg zij weer om uitstel. Dat weigerde de minister. Alle verzamelcentra moeten voldoen aan de voorwaarden. De verzamelcentra die dat niet konden hebben moeten sluiten. Andere centra hebben geïnvesteerd om wel te kunnen voldoen aan de eisen.

Deel: ' Veemarkt Leeuwarden voldoet aan eisen Brinkhorst '
Lees ook