Regering.nl

13 mrt 2003
VEERMAN: GEEN SPRAKE VAN TWEEDE GOLF VOGELPEST

De tweede besmettingsgolf van de klassieke vogelpest lijkt voorlopig uit te blijven. Bij grote virusuitbraken is vaak sprake van een tweede golf van besmettingen. Dat schrijft minister Veerman (LNV) in een brief aan de Kamer.

Donderdagmiddag 12 maart waren 31 bedrijven definitief besmet met het vogelpestvirus. Daarnaast bestaat tegen 36 bedrijven nog een ernstige verdenking. Uit de eerste testen blijkt dat bij het verdachte bedrijf in Breskens waarschijnlijk geen sprake is van een besmetting.

Volgens de minister is de ruimingscapaciteit inmiddels voldoende om alle besmette of verdachte bedrijven binnen 24 uur te ruimen. Tot en met donderdagmiddag zijn 89 bedrijven geruimd. Daarbij zijn 1,6 miljoen dieren gedood. In totaal moeten 177 bedrijven met 2,3 miljoen dieren worden geruimd.

Landelijk onderzoek
Het landelijke onderzoek naar de minder agressieve variant van de klassieke vogelpest is inmiddels gestart. Het gaat in totaal om 1366 bedrijven. Deze bedrijven worden per provincie en per sector steekproefsgewijs onderzocht. Daarnaast worden alle bedrijven met vleeseenden, vleeskalkoenen en leghennen onderzocht.

Als bij bedrijven de minder agressieve variant wordt vastgesteld, volgen vergelijkbare maatregelen als na een constatering van de klassieke vogelpest. Dit betekent dat het besmette bedrijf en de bedrijven in een straal van een kilometer worden geruimd. Daarnaast worden alle bedrijven in een straal van drie kilometer onderzocht en wordt binnen een straal van tien kilometer een toezichtgebied ingesteld.

Bij dit onderzoek zijn bij de kalkoenen op een bedrijf in Dinteloord antistoffen tegen de vogelpest aangetroffen. Dit betekent dat de minder agressieve variant van de vogelpest daar mogelijk heeft geheerst. Uit voorzorg wordt het bedrijf geruimd en wordt bij bedrijven in de omgeving gekeken of het virus mogelijk nog actief is.

Sociaal-psychologische hulp
Voor de opvang van direct en indirect getroffenen en voor de dierziektebestrijders is sociaal-psychologische opvang georganiseerd. Deze hulp wordt gecoördineerd door het Regionaal Crisiscentrum (RCC) in Stroe. Hulpverleners van het Regionaal Communicatie Team (RCT) leggen telefonisch contact met alle bedrijven die moeten worden geruimd. De hulpverlening aan andere mensen in het getroffen gebied wordt in eerste instantie verzorgd door de Gelderse Land en Tuinbouworganisatie (GLTO).

Opkoopregeling
Door het vervoersverbod binnen het 10 km-gebied ontstaan vooral bij bedrijven met vleespluimvee welzijnsproblemen. Het ministerie van LNV onderzoekt hiervoor de mogelijkheden voor een opkoopregeling. Voor een dergelijke opkoopregeling is wel de instemming nodig van de Europese Commissie.

Bron:
Brief aan de Tweede Kamer

Dossiers
Klassieke vogelpest

Deel: ' Veerman geen sprake van tweede golf vogelpest '
Lees ook