Gemeente Breda


VEERTIG BASISSCHOLEN STAPPEN IN CULTUUREDUCATIEPROJECT

Zeker veertig basisscholen doen vanaf september mee aan "De Ontdekking", het cultuureducatieprogramma dat de gezamenlijke culturele instellingen van Breda hebben samengesteld voor het basisonderwijs. Meer dan 12.000 leerlingen (80%) uit Breda, Prinsenbeek, Teteringen, Ulvenhout en Bavel krijgen hiermee structureel cultuurlessen aangeboden. De participerende cultuurinstellingen zijn het Chassé Theater, De Nieuwe Veste, De Beyerd, Artotheek Breda, Bibliotheek Breda, Breda’s Museum, het Stadsarchief, De Grote Kerk en educatief dansgezelschap De Stilte. Enkele Bredase scholen overwegen nog deel te nemen. Deelname kost de school ¦ 1,50 per leerling.

Het aanbod uit "De Ontdekking" is het resultaat van de nota "Als je goed om je heen kijkt, zie je dat alles gekleurd is" uit 1998. Centraal in deze nota staat de ontwikkeling van een laagdrempelig aanbod voor het basisonderwijs voor alle kunstdisciplines en cultuurhistorie. De gemeentelijke dienst Cultuur coördineert het aanbod. In september starten de projecten. De kinderen kunnen in acht jaar basisonderwijs kennismaken met veel aspecten van kunst en cultuur. Een belangrijk onderdeel van "De Ontdekking" is een achtjarig literatuur- en leesbevorderingsproject van de Bibliotheek Breda. De Nieuwe Veste gaat op school met de kinderen theater, muziek of beeldende kunst maken. De Stilte neemt hierbij het onderdeel dans voor zijn rekening. Samen met de Artotheek en het Chassé Theater, De Grote Kerk, Breda’s Museum en het Stadsarchief bieden deze instellingen elk leerjaar een tot drie cultuureducatieve projecten.

Naast de projecten voor kinderen richt het beleid zich op de school en de ouders. Uitgangspunt hierbij is dat de leraar zoveel mogelijk zelf de cultuurlessen geeft. Het beleid is erop gericht om cultuur een breder draagvlak op school te geven. Verder wordt gekeken naar manieren waarop ouders betrokken kunnen worden bij cultuur op school. Een van de eerste stappen hiervoor is het verschaffen van informatie aan ouders over de activiteiten voor de kinderen. Het de wijze van aanbieden van "De Ontdekking" sluit volledig aan op de structuur die het Brabants Instituut voor School en Kunst, het BISK al biedt aan veel basisscholen. Hierdoor wonen de kinderen al regelmatig toneel- en dansvoorstellingen bij en bezoeken ze tentoonstellingen. "De Ontdekking" vult dit menu aan, maar staat op zichzelf. Voor "De Ontdekking" trekt de gemeente Breda 75.000 gulden uit in 1999. Voor het jaar 2000 moet nog een definitieve beslissing genomen worden over de hoogte van de bijdrage. De beleidsperiode duurt in eerste instantie tot 2003. Het aanbod wordt jaarlijks geëvalueerd, vernieuwd en indien nodig verbeterd.

Breda, 4 mei 1999

Deel: ' Veertig basisscholen Breda in cultuureducatieproject '
Lees ook