EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport
http://www.evo.nl

Veertig procent bedrijven vindt bereikbaarheid slechter geworden

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat presenteerde vandaag de File Top 50. Het ministerie concludeert dat we tevreden mogen zijn dat de files in 2000 minder hard zijn toegenomen dan in 1999. EVO is minder tevreden dan Verkeer en Waterstaat en vindt dat de euforie op z'n minst gerelativeerd moet worden.

Allereerst is een stijging van drie procent van het aantal files nog steeds een toename. Dit komt overeen met ongeveer 900 files extra. Dat is elke werkdag ruim drie files meer. Het is dus nóg slechter geworden dan het al was. De filecijfers hebben alleen betrekking op snelwegen. Echter ruim zestig procent van het binnenlands goederenvervoer over de weg vindt plaats binnen de grenzen van een provincie en maakt dus gebruik van de gemeentelijke en provinciale wegen. Volgens EVO is juist dit onderliggend wegennet overvol en slibt dit steeds meer dicht.

Files en drukte op de wegen zijn niet de enige indicator voor bereikbaarheid. Het wegvervoer heeft te maken met vele andere maatregelen, zoals extra verkeersdrempels, minirotondes waar vrachtauto's moeilijk overheen kunnen en snelheidsbeperkingen. In veel binnensteden gelden daarbij nog extra beperkingen voor vrachtauto's: deze mogen vaak alleen 's ochtends de stad in om te laden en te lossen. Ook beperkingen in lengte en gewicht van vrachtauto's nemen toe. In de toekomst mag tevens minder geluid worden gemaakt bij laden en lossen en wordt nachtdistributie bemoeilijkt. Naast een toename van de files, komt efficiënte bevoorrading dus nog door vele andere factoren in gevaar.

Recent onderzoek van EVO onder haar 34.000 leden heeft uitgewezen dat veertig procent van deze bedrijven een (forse) verslechtering van de bereikbaarheid van klanten ondervindt in de afgelopen twaalf maanden. Tevens blijkt dat verladers en eigen vervoerders zelf veel maatregelen nemen om de bereikbaarheid van het eigen bedrijf en van hun klanten te verbeteren. Maar liefst 25 procent van de bedrijven stuurt goederen eerder op pad om files te vermijden en 18 procent van de bedrijven heeft voor een deel van hun werknemers variabele werktijden geïntroduceerd.

EVO erkent dat er weliswaar goede initiatieven zijn genomen door het rijk om de benutting van bestaande infrastructuur te verbeteren, maar vindt dat het rijk daadkrachtiger moet optreden door uitbreiding van infrastructuur om knelpunten op te lossen. De nieuwste File Top 50 onderstreept deze noodzaak tot uitbreiding alleen maar.

Terug ...

Deel: ' Veertig procent bedrijven 'Bereikbaarheid is slechter' '
Lees ook