Voedingscentrum
Veevoer mogelijk vervuild met dioxines
11 februari

Vier Nederlandse bedrijven hebben uit Duitsland een partij mengvoergrondstof gekregen die mogelijk is verontreinigd met dioxines. Het vlees van de dieren die dit voer hebben gekregen, kan hierdoor een te hoog dioxinegehalte bevatten. Dit heeft de Voedsel- en Warenautoriteit vandaag bekend gemaakt. Op dit moment wordt onderzocht welke bedrijven vervuild veevoer hebben gekregen. Als voorzorg zijn een aantal bedrijven inmiddels geblokkeerd. Als blijkt dat het dioxinegehalte van de dieren op deze bedrijven te hoog is, worden de dieren mogelijk vernietigd. Minister Veerman van LNV verwacht niet dat in vlees zulke hoge concentraties worden gevonden dat er risico ontstaat voor de volksgezondheid. Zekerheid hierover ontstaat pas als nader onderzoek is verricht.

De verontreinigde mengvoergrondstof is broodmeel van een Duits bedrijf. Broodmeel van dit bedrijf is in Nederland verkocht aan drie mengvoerbedrijven en één kalveropfokbedrijf dat zelf mengvoer produceert. Het ministerie van LNV heeft vandaag dieren en dierproducten van bedrijven die dit mengvoer mogelijk gebruiken, geblokkeerd totdat is gebleken dat de dieren geen verontreinigd voer hebben gekregen. Resten van het mengvoer op de mengvoerbedrijven worden momenteel onderzocht op de aanwezigheid van dioxines. Eventueel worden proefslachtingen gedaan om het dioxinegehalte van het vlees te bepalen. De resultaten van dit onderzoek zijn op zn vroegst vrijdag bekend.

Dioxines
Dioxines en dioxine-achtige verbindingen zoals PCBs (polychloorbifenylen) zijn chemische afvalstoffen die vooral ontstaan bij verbrandingsprocessen. Deze stoffen kunnen via het milieu en het voedsel door mensen worden opgenomen en zijn schadelijk voor de gezondheid. Ze kunnen de vruchtbaarheid verminderen en zijn in grotere hoeveelheden kankerverwekkend. Door luchtverontreiniging en het eten van vlees, eieren en melk met deze stoffen, krijgen mensen dioxines binnen die in het lichaamsvet worden opgeslagen. Door maatregelen ter beperking van de milieuvervuiling in Nederland, zijn de dioxine- en PCB-gehaltes in voedingsmiddelen de afgelopen jaren gedaald.

Deel: ' Veevoer mogelijk vervuild met dioxines '
Lees ook