Gemeente Leiden

Vegen op zondag

Wie op zondagochtend vroeg over de Steenstraat loopt, maakt grote kans een veegmachine en prullenbakkenwagen in actie te zien. Sinds ruim een maand wordt er op zondag geveegd in het Stationsgebied.

MILIEU EN BEHEER - 'We legen alle prullenbakken en vegen de straten en stoepen op de Steenstraat, de Beestenmarkt, de parkeerplaats en het plantsoentje bij Molen de Valk, de Turfmarkt en het kort Rapenburg', vertelt René Verdel, wijkchef van stadsdeel Midden. 'Daarnaast verkent de teamleider van dienst de Pieterswijk, de Academiewijk en Maredorp/de Camp op zondag. Is er sprake van vervuiling, dan laat hij de veegmachine komen om ook daar op te ruimen. Dit gebied van de binnenstad trekt op zondag veel bezoekers; niet alleen toeristen, maar ook Leidenaars uit andere wijken. Het is dus belangrijk dat de straten zijn opgeruimd. Een schone straat toont beter, maar bovendien zullen mensen dan sneller hun afval in de prullenbak gooien in plaats van op straat.'

Reinigingscontroleurs

Behalve de vegers en prullenbakkenlegers, komen ook de reinigingscontroleurs op zondag in actie. Verdel: 'We zien soms dat bedrijven zich niet houden aan de tijden waarop ze hun afval kunnen aanbieden. Ook studenten die in het weekend de stad uit zijn, hebben de neiging om hun afval vrijdagavond al aan de straat te zetten. Dat afval staat dan langere tijd buiten. Meeuwen hebben heel snel in de gaten dat daar iets te halen valt: ze pikken de zakken open en vervolgens belandt de inhoud van de zak als zwerfvuil op straat. De reinigingscontroleurs achterhalen de eigenaar van het afval en schrijven een boete uit. We gaan ervan uit dat deze boete ervoor zorgt dat ze in het vervolg hun afval wel op de juiste tijden aanbieden.'

Bewoners blij

Nel Hansen van bewonersvereniging de Put is zeer te spreken over de inspanningen op zondag. 'Ik woon in een zijstraat van de Steenstraat. Mijn straat wordt niet geveegd, maar toch kan ik duidelijk merken dat het veel netter is. Doordat de Steenstraat schoner is, krijgt het zwerfvuil niet meer de kans om te verwaaien en zo in mijn straat terecht te komen.'

Leiden ruimt op!

Onder het motto Leiden ruimt op! gaat de dienst Milieu en Beheer gedurende drie jaar met extra mensen en middelen de vervuiling van de openbare ruimte tegen. Daarnaast wordt iedere bewoner, bezoeker en ieder bedrijf aangespoord om, in samenwerking met de dienst of op eigen initiatief, hun deel te leveren aan het opruimen en opgeruimd houden van Leiden.

De Steenstraat voordat de vegers op zondag zijn langs geweest. Foto: dienst Milieu en Beheer.

Deel: ' Vegen op zondag in Leiden '
Lees ook