Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 11-09-2001

Politieberichten district Lekstroom, 09.05 uur
Verkeersveiligheidscampagne: VEILIG DOOR LOPIKERWAARD

Sinds september 2000 wordt op initiatief van de politiedistricten Lekstroom, Rijn en Venen, de Politie Regio Utrecht, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht en de provincie Utrecht, de voorlichtings- en handhavingscampagne Veilig door de Lopikerwaard en Nieuwegein gehouden.

De verkeerscampagne vindt plaats op de N 204 (M.A. Reinaldaweg), N 210 (Provinciale weg, Bovenweg Zuidzijde en Ir. F.E.D. Enschedeweg) en N 228 (Meerndijk, Achthoven Oost, Provinciale weg, Willeskop en Utrechtseweg) en de wegen in de gemeente Nieuwegein.

Verkeersveiligheidscampagne: VEILIG DOOR LOPIKERWAARD

Zoals bekend duurt de campagne tot oktober 2001. Het doel van de campagne is niet om zoveel mogelijk processen-verbaal te schrijven, maar om het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze provinciale wegen en op de wegen in Nieuwegein. Dit gebeurt door weggebruikers te confronteren met de geldende verkeersregels en met de gevolgen van het niet naleven daarvan. Het is belangrijk dat de weggebruiker zich bewust wordt van het feit dat hij of zij zelf een belangrijke bijdrage kan leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid.

Ook tijdens de vakantieperiode (juni, juli en augustus) is de campagne doorgegaan en heeft de politie controles gehouden op de wegen binnen het campagnegebied. Dagelijks voert de politie op deze wegen controles uit gericht op o.a.: snelheid, rood licht, dragen van de helm / gordel, kleven en alcohol.

RESULTAAT VAN DE CAMPAGNE TIJDENS VAKANTIEPERIODE (juli 2001 t/m augustus 2001)
Bij de in de vakantieperiode uitgevoerde controles, zijn door de politie 9 rijbewijzen ingevorderd van bestuurders die de maximum snelheid overschreden met meer dan 50 km/h of onder invloed een auto bestuurden. Het totaal aantal rijbewijzen dat tijdens de campagne werd ingevorderd is nu 28.

In de gemeente Nieuwegein werden tijdens controles, 895 bestuurders staande gehouden waar proces-verbaal tegen werd opgemaakt. Dit betrof o.a. 79 keer voor het niet dragen van de autogordel, 5 keer voor het niet dragen van een helm. In verband met het overschrijden van de maximum snelheid werden 792 bestuurders met hun voertuig staande gehouden.

Op de wegen in de Lopikerwaard, N 204, N 210 en de N228 werden 682 bestuurders staande gehouden en geverbaliseerd. O.a. betreffende het niet dragen van de autogordel 141 keer, maximum snelheid 514 keer.

In totaal werden tijdens deze periode bij de controles op de campagnewegen in Nieuwegein en in de Lopikerwaard 1577 bestuurders staande gehouden en geverbaliseerd.

Effectmetingen
Binnen de gemeente Nieuwegein en op de wegen in de Lopikerwaard werden tijdens de vakantieperiode ook de effectmetingen gecontinueerd. Om de beoogde doelstellingen binnen de campagne te behalen, zijn er in de genoemde periode meer effectmetingen uitgevoerd in de gemeente Nieuwegein dan in de Lopikerwaard. Doel van deze metingen is om te kijken of de uitgevoerde controles effect hebben en de resultaten worden vergeleken met elkaar gedurende het jaar dat campagne wordt gevoerd.

Nieuwegein
Tijdens de metingen die in de maanden juni, juli en augustus werden gehouden in Nieuwegein op o.a. Batauweg, Hollandhaven, Noordstedeweg, Sluyterslaan en Symfonielaan werden 29771voertuigen gemeten. Op de Symfonielaan zijn door de werkzaamheden die er momenteel worden uitgevoerd geen metingen gehouden. Van het aantal voertuigen dat gemeten werd, reden 2932 bestuurders sneller dan de toegestane 50 km/h. De hoogst gemeten snelheid tijdens de effectmetingen in Nieuwegein was 129 km/h op de Hollandhaven. Alle overtreders die tijdens de effectmetingen zich niet aan de maximum snelheid houden, krijgen de bekeuring thuis gestuurd.

Lopikerwaard
Tijdens de metingen die werden gehouden op de wegen in de Lopikerwaard, N204, N210, N228 werden 5943 voertuigen gemeten. Van dit aantal voertuigen reden 108 bestuurders met hun voertuigen sneller dan de toegestane 80 km/h c.q. 60 km/h (gedeelte van de N 228 gelegen tussen Oudewater en Montfoort). De hoogst gemeten snelheid in de Lopikerwaard was 159 km/h.

De campagne Veilig door Lopikerwaard en Nieuwegein staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van het regionaal verkeershandhavingsplan. In de gehele provincie Utrecht worden campagnes, onder het motto Verkeer Onder Controle, gehouden die gericht zijn op vermindering van gevaarlijk gedrag in het verkeer.

De handhaving door de politie zal, na een jaar van campagne voeren een blijvend karakter houden, om de verkeersveiligheid van de burger te waarborgen. Nieuws, resultaten en voortgang van de verkeersacties zijn te raadplegen via internet op het adres:
www.politie.nl/utrecht/themas.

Controle snelheid

IJSSELSTEIN De politie controleerde maandagmorgen tussen kwart voor acht en kwart voor negen op de Noord IJsseldijk op snelheid. Vijfentwintig automobilisten overschreden de maximaal toegestane snelheid van 50 km/h. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 75 km/h.

Tussen tien en elf uur controleerde de politie wederom op deze plaats op snelheid. Dit werd zowel binnen als buiten de bebouwde kom gedaan. In totaal reden drie automobilisten te snel binnen de bebouwde kom waar een maximaal toegestane snelheid bedraagt van 50 km/h. De hoogst gemeten snelheid bedroeg 93 km/h. Acht automobilisten overschreden de maximaal toegestane snelheid buiten de bebouwde kom (60 km/h). De hoogst gemeten snelheid bedroeg 86 km/h.

Deel: ' Veilig door Lopikerwaard zomerresultaten '
Lees ook