Regiopolitie Noord- en Oost Gelderland

Warnsveld, Rhienderinklaan en de Breegraven

Aanstaande maandag 3 maart tussen 15.30 en 18.00 uur zal in het kader van het project "Veilig in de Wijk" een laser snelheidscontrole worden uitgevoerd.

Vanuit het externe Warnsveldse klantenpanel dat de politie meehelpt haar prioriteiten daar neer te leggen waar de inwoners dat graag willen vinden deze controle plaats. Het is maandagmiddag de bedoeling dat op de Rhienderinklaan door de politie op snelheid wordt gecontroleerd. Even verderop staan dan een aantal inwoners uit de wijk die samen met de politie aan de snelheidsovertreders een zelfgemaakte flyer overhandigen met daarop een waarschuwing ivm het te hard rijden. Ditzelfde zal plaats vinden op de Breegraven met dien verstande dat daar 4 kinderen en 1 volwassen samen met de politie de flyers zal uitreiken aan de hardrijders. Deze actie is de start van het gehele project Veilig in de Wijk. Hierna zal de politie zeer frequent controleren maar dan wordt er wel een bekeuring gegeven en NIET gewaarschuwd.

Bij deze dus de uitnodiging om op maadgamiddag bij de controle aanwezig te zijn. Contactpersoon terplekke is de heer Rene Nijhuis. Hij zal verdere uitleg over het project geven.

Rein Brummel.

Zoekwoorden:

Deel: ' 'Veilig in de Wijk' laser snelheidscontrole Warnsveld '
Lees ook