Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

26-02-2003
Veilig in schoolOp 4 april 2001 is het convenant "Veilig in school Edam-Volendam afgesloten". In dit convenant zijn afspraken vastgelegd die gericht zijn op het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het creëren van een veilig klimaat in en om de school. Hierbij is onder andere aandacht voor wapenbezit, drugshandel en- gebruik en pesten. Het convenant is afgesloten met en ondertekend door de gemeente Edam-Volendam, het Atlas College, het Don Bosco college, Bureau HALT-Waterland, de politie en het Openbaar Ministerie.

In de schoolgidsen van de deelnemende scholen, het Atlas College en het Don Bosco college, staat vermeld dat zij aan het project deelnemen. In het kader van het project zijn diverse maatregelen getroffen zoals:

· het aanstellen van veiligheidscoördinatoren op de scholen;
· regelmatige aanwezigheid van politie op school in verband met voorlichting en het vertrouwd raken met geüniformeerde agenten;
· het openen van kluisjes bij verdenking van een niet toegestane inhoud;

· het controleren van schooltassen;

· extra aandacht voor omgangsvormen en pesten op school;
· het bij calamiteiten (diefstal, geweld, drugsgebruik) aangifte doen door personeel of aandringen op het doen van aangifte bij de ouders of de leerling.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer H. Laan (Atlas College) en de heer J. Braakman (Don Bosco college).

Zoekwoorden:

Deel: ' Veilig in school gemeente Edam-Volendam '
Lees ook