Microsoft introduceert Windows Smart Card Toolkit

Veilige verbinding met Windows vanaf willekeurige locaties

Schiphol-Rijk, 20 december 1999 - Microsoft introduceert de Microsoft Windows Smart Card Toolkit. Met deze toolkit kunnen ontwikkelaars en producenten van smart cards dankzij de inzet van een open besturingssysteem en vertrouwde hulpmiddelen een bredere reeks applicaties en diensten leveren. Windows Powered Smart Cards, waarvan het formaat te vergelijken is met dat van een creditcard, beschikken over een microprocessor voor versleuteling en zijn geschikt voor uiteenlopende toepassingen. Daartoe behoren onder meer de beveiliging van logons voor Windows 2000, authentificatie via web en telefoon, medische gegevensopslag en debet-, credit- of cashtransacties. Windows Powered Smart Cards worden momenteel benut in een aantal pilot-projecten in de VS en in Europa.

Naast de Windows Smart Card Toolkit kondigt Microsoft tevens een pilot-programma aan met British Telecom (BT), waarbij 35.000 mobiele werknemers van BT dankzij de Windows for Smart Cards-technologie via een enkele druk-op-de-knop vanaf elke locatie toegang tot het netwerk kunnen krijgen.
"Op dit moment is het op afstand contact leggen voor de mobiele werknemer vrij omslachtig, traag en bovendien duur," zegt Steve Brown, verantwoordelijk voor Smart Card development bij BT. "Wij beschouwen Windows Powered Smart Cards als dé spil-technologie die deze toegang-op-afstand mogelijk maakt. Het besturingssysteem Windows for Smart Cards beantwoordt uitstekend aan onze strenge veiligheidseisen en biedt steeds meer werknemers de mogelijkheid flexibeler te werken."

"Microsoft ziet Windows Powered Smart Cards als een technologie die de gebruiker een veilige toegang verleent tot welk online-middel dan ook," zegt Philippe Goetschel, director van de Smart Card Group bij Microsoft. "Het Windows for Smart Cards-besturingssysteem stelt de ontwikkelaar in staat om, samen met de krachtige en vertrouwde ontwikkeltools van de Windows for Smart Cards Toolkit, gemakkelijker, sneller en op een rendabeler wijze applicaties te ontwikkelen dan ooit tevoren."

Utimaco
Microsoft zet in dit kader tevens haar Smart Card Associates Program in, waarin op dit moment vijftig onafhankelijke software-leveranciers deelnemen, waaronder Utimaco Safeware Belgium. Ten behoeve van de extra beveiliging van Windows 2000 voor het bedrijfsleven heeft Utimaco Safeware, internationaal beveiligingsbedrijf en Security Partner van Microsoft, onderzoek verricht naar de beveiligingsmechanismen van Windows 2000. "Microsoft Windows 2000 is via het CryptoAPI-concept op zich zeer goed beveiligd," zegt Edwin Bosch, General Manager van Utimaco Safeware in Nederland. "Het gaat hier echter om een zuiver softwarematige beveiliging waarbij het risico bestaat dat geoefende krakers die ongedaan weten te maken. Een extra-beveiliging, zowel op het niveau van de Smart Card als op softwareniveau, is dan ook noodzakelijk om in een zakelijke omgeving veilig te kunnen werken. Utimaco Safeware levert dan ook een volledige reeks van producten voor aanvullende beveiliging van Windows 2000."

Windows for Smart Cards biedt een uitbreiding op het Windows-ontwikkelingsmodel, met inbegrip van een vertrouwde, 'language-neutral run-time'-omgeving en de reeds bekende tools zoals het Visual Basic-ontwikkelsysteem. Hierdoor kunnen kaartproducenten en Windows-programmeurs hun bestaande expertise beter benutten dan met de bestaande smart card-platforms en een ruimer aanbod van smart card-oplossingen leveren.
De toepassingen hebben de volgende eigenschappen:

* Veilig besturingssysteem - Dit biedt de kaartproducent controle over een FAT-filesysteem met Access Controls Rule, een oncard Win32 API, een virtueel 'language-neutral' apparaat en encryptie-voorzieningen.
* Snelle ontwikkeltools - Deze omvatten ondersteuning van het Visual Studio-ontwikkelingssysteem, een op de PC afgestemde simulator voor debuggingtoepassingen, en een ontwikkelings-smard card met flash memory voor prototyping.

* Voorbeeldapplicaties - De beschikbaarheid van een groot aantal 'real-life' voorbeelden die door de ontwikkelaar eenvoudigweg kunnen worden gecompileerd en toegepast, versnelt de 'time-to-market'.

Beschikbaarheid
De Microsoft Windows Smart Card Toolkit is momenteel beschikbaar en kan

Deel: ' Veilige verbinding met Windows vanaf willekeurige locaties '
Lees ook