Gemeente Edam-Volendam

Nieuwsberichten

04-03-2003
De week van B&W
week 10

Veiliger kruising Oosthuizerweg - Groot Westerbuiten Bewoners van het Groot Westerbuiten hebben het college verzocht om maatregelen te nemen ter verhoging van de verkeersveiligheid op deze kruising voor met name fietsende kinderen. Om na te gaan welke maatregelen genomen moeten worden zijn snelheids- en intensiteitmetingen verricht. De conclusie hiervan is dat er geen verkeerslichten nodig zijn omdat er sprake is van een geringe verkeersintensiteit. Wel dient de snelheid op de kruising te worden beperkt, hetgeen mogelijk is door een verhoogde kruising aan te brengen. Het college heeft besloten hiertoe over te gaan als onderdeel van de reconstructie van de Oosthuizerweg, die gepland is in 2004.

Verkiezingen Provinciale Staten op DINSDAG
Het college attendeert alle kiezers er op dat de verkiezingen voor de leden van Provinciale Staten plaatsvinden op DINSDAG 11 maart a.s. en dus niet op een woensdag zoals normaal gesproken het geval is.

Deel: ' Veiliger kruising Oosthuizerweg - Groot Westerbuiten in Edam '
Lees ook