"Veiligere verkeersdeelname jongeren door betere lesmethode"


Met een autocamera leert de rijschoolstudent verkeerssituaties beter inschatten

ROTTERDAM, 20090123 -- Het rijexamen is vanaf 1 januari 2008 geleidelijk aan het verbeteren. In het theorie-examen zijn foto's verwerkt van situaties die in werkelijkheid vaak voorkomen. Maar waarom foto's gebruiken als het ook met videobeelden kan? De Accident Recorder van Car Guardian biedt deze optie, om vanuit de auto jouw blik op de weg te filmen en het na de rit te bekijken. De beelden kunnen gebruikt worden bij het theorie-examen, de rijlessen en bij het praktijkexamen.

Deze autocamera, bekend onder de naam Accident Recorder, is jarenlang ontwikkeld en uitgebreid getest door Car Guardian B.V. De camera wordt achter de voorruit geplaatst en neemt de afgelegde rit op. De filmbeelden kunnen achteraf middels de bijgeleverde SD-geheugenkaart op bijna ieder systeem bekeken worden. Behalve dat je een filmisch portret hebt van de rit, zie je ook verkeerssituaties terug.

De autocamera blijkt heel handig bij de autorijlessen te zijn, doordat je de beelden dus achteraf kan bekijken. Hierdoor ziet de leerling wat hij fout heeft gedaan, en kan hij daar de volgende keer beter op letten. Omdat de autocamera ook geluid opneemt kan je ook horen welke aanwijzingen de rijlesinstructeur geeft wanneer een bepaalde situatie zich voor doet.

Bij de theorielessen kunnen de opgenomen beelden van de Accident Recorder gebruikt worden om te zien hoe de cursist omgaat met gevaarherkenning, wat zijn verkeersinzicht is en hoe hij reageert op de aanwijzingen van de instructeur.

Tevens kan de autocamera gebruikt worden bij het officile rijexamen. De examenkandidaat kan na het examen de beelden nog een terugzien. Als de kandidaat niet is geslaagd kan hij ook gelijk zien wat hij fout gedaan heeft.

Wanneer de autorijschool zich op deze manier onderscheidt, komt de educatie op een hoger peil en kunnen de kosten hiervan doorberekend worden aan de cursist.

De Accident Recorder is uitgebreid getest voor gebruik in rijlesauto's - zelfs zo dat er twee camera's in n auto geplaatst waren, namelijk n op het verkeer gericht en de ander op de cursist. Zo ontstaat een exact beeld van zowel wat er op de weg gebeurt, als hoe de cursist hierop reageert. Hieruit is gebleken dat de verkeersveiligheid van de weggebruiker toeneemt.

Omdat de autocamera ook geluid opneemt, kan je achteraf bepalen of de rijlesinstructeur inderdaad een actieve rol speelt in de verkeerseducatie. Gewoonweg naast de cursist zitten en weinig of niets toevoegen aan zijn verkeersinzicht is er dus niet meer bij. Een goede voorbereiding van de rijschool is daarom belangrijk bij de overstap naar lesauto's met een videocamera.

Wanneer de autocamera op deze manier ingezet wordt, zal een enorme verbetering wat betreft de rijeducatie volgen.

De Accident Recorder vergt met een prijs van 197,- excl. BTW slechts een kleine investering gezien de resultaten die ermee bereikt kunnen worden.

Meer informatie over het gebruik van de Accident Recorder bij autorijscholen staat op www.accident-recorder.nl


Deel: ' "Veiligere verkeersdeelname jongeren door betere lesmethode" '
Lees ook