Persberichten, 17 maart 2000

Commentaar mogelijk tot 15 juli
Veiligheid attractietoestellen
vastgelegd in Europese norm

Delft - Attractietoestellen moeten op grond van het 'Besluit veiligheid attractie- en speeltoestellen' een zeker veiligheidsniveau hebben. Hoe fabrikanten en exploitanten van attractietoestellen dit niveau kunnen bereiken, wordt vastgelegd in een toekomstige Europese norm. Het Nederlands Normalisatie-instituut heeft hiervan nu een concept gepubliceerd in de vorm van een normontwerp. Belanghebbenden kunnen tot 15 juli commentaar bij het NNI indienen op dit concept.

In het normontwerp, met het nummer en de titel Ontwerp NEN-EN 13814 'Machines en constructies op kermisterreinen en amusementsparken - Veiligheid', staan eisen voor de fabrikant met betrekking tot het ontwerp en de fabricage, en voor de exploitant met betrekking tot het gebruik en het onderhoud. Deze norm is ook van belang voor instanties die betrokken worden bij de keuring en voor instanties die toezicht moeten houden op de veiligheid.

Bestellen en informatie
Ontwerp NEN-EN 13814 kost NLG 90,- (excl. 6% btw) en is te bestellen bij NNI-Klantenservice, telefoon: (015) 2 690 391, e-mail: bestel@nni.nl of via de NNI-website: www.nni.nl. Meer informatie is te verkrijgen bij ir J. Landré, standardization consultant bij NNI-Machinebouw, telefoon: (015) 2 690 179, e-mail: job.landre@nni.nl of bij NNI-Klantenservice, telefoon: (015) 2 690 391 of e-mail: bestel@nni.nl. Ook het commentaar kan bij de heer Landré worden ingediend.

Deel: ' Veiligheid attractietoestellen vastgelegd in Europese norm '
Lees ook