Gemeente Amsterdam


---

Veiligheid en leefbaarheid per stadsdeel in kaart

Amsterdam presenteert voor de derde keer een veiligheidsrapportage waarin gemeente, politie en justitie gezamenlijk een beeld geven van de veiligheid en leefbaarheid in de stad. Er is in vergelijking met de vorige rapportage een aantal, weliswaar niet significante, verschillen. Zorgwekkend is dat het oordeel van Amsterdammers over hun buurt negatiever is dan in de voorgaande jaren. Geluidsoverlast, vernielingen en overlast van jongeren nemen in de beleving van mensen toe. Ook voelen 4 op de 10 inwoners zich wel eens onveilig. Dit komt relatief vaker voor in het westen van de stad.
Het vermijden van bepaalde plekken in de stad neemt in het algemeen af, maar zoals eerder bekendgemaakt, neemt het percentage mensen dat wel eens het openbaar vervoer of het uitgaansleven mijdt toe. Sportevenementen en het verkeer worden minder vermeden dan in het verleden.
De rapportage besteedt verder specifiek aandacht aan vermogenscriminaliteit, jeugdcriminaliteit, drugsoverlast en verkeersoverlast. Wat dit laatste betreft zijn er positieve ontwikkelingen: het aantal verkeersslachtoffers daalt evenals de overlast die men van het verkeer ondervindt.
De veiligheidsrapportage is mede gebaseerd op de uitkomsten van de monitor Leefbaarheid en Veiligheid. Hierin wordt onder meer duidelijk dat het gevoel van veiligheid in het stadsdeel ZuiderAmstel het hoogst is en in Slotervaart/Overtoomse Veld het laagst. ZuiderAmstel krijgt ook het hoogste rapportcijfer voor de woonomgeving en het onderhoud van de openbare ruimte.
De uitkomsten van de Veiligheidsrapportage 2002 worden betrokken bij de prioriteiten die het driehoeksoverleg (burgemeester, hoofdofficier van justitie en korpschef) voor het komende jaar stelt. De raadscommissie bespreekt de rapporten op 18 juni.

Amsterdam, 5 juni 2002 Mirjam Otten

^


-

© gemeente Amsterdam - 5-06-2002

Deel: ' Veiligheid en leefbaarheid per stadsdeel Amsterdam in kaart '
Lees ook