Gemeente Amersfoort


ms 27 januari 1999

Hoe wordt de Leusderweg het meest veilig voor fietsers?

De resultaten van het onderzoek naar de veiligheid van fietsers op Borneoplein en Leusderweg zijn bekend. In het kort komt het erop neer dat er een keuze gemaakt moet worden tussen behoud van de bomen die er nu staan, of een maximale veiligheid voor de fietsers.

Onder het Borneoplein en de Leusderweg komt nieuwe riolering en een enorme opvangbak om wateroverlast bij plensbuien te voorkomen. De rotonde die nu op het Borneoplein ligt voldoet niet meer aan alle nieuwe voorschriften van het ministerie en moet worden aangepast. Deze werkzaamheden zijn echter uitgesteld omdat nader onderzoek moest worden gedaan naar de veiligheid van de fietsers.

Resultaten Onderzoek
Het onderzoek heeft vier mogelijkheden opgeleverd. 1. Het al ontwikkelde plan
Behoud van bomen en parkeerplaatsen aan de ene kant van de Leusderweg. Aan de kant van de sportvelden nieuwe bomen. Op de rijbaan: auto's in het midden, fietsers aan weerszijden op een fietsstrook. Voor de fietsers is deze oplossing redelijk.
2. Behoud van bomen en parkeerplaatsen aan westkant Bomen extra bij sportvelden. Rijweg schuift op naar oostkant. Aanliggend, verhoogd fietspad aan westkant. Vrijliggend fietspad langs sportvelden, aanliggend fietspad tussen Treekerbergje en Borneoplein, waar aan de oostkant de bomen sneuvelen en het voetpad minimaal wordt. Veiligheid fietsers beter.
3. Vrijliggende fietspaden met nieuwe bomen
Alle bomen en parkeerplaatsen weg, nieuwe aanplant langs beide zijden (veel meer dan huidig aantal). Hele nieuwe inrichting: rijweg, daarnaast bermen en dan vrijliggende fietspaden. Optimaal voor fietsers.
4. Aanliggende fietspaden met nieuwe bomen
Zelfde als variant 3 maar door aanliggende fietspaden meer ruimte voor voetgangers. Minder optimaal voor fietsers, optimaal voor voetgangers. De raadscommissies verkeer en stadsbeheer praten maandag 1 februari over de voorstellen.

Tijdens de commissievergadering ( aanvang 21.00 uur in het Stadhuis) krijgen met name de leden van de participatiegroep gelegenheid om hun mening naar voren te brengen. Als ook anderen nog het woord willen voeren dan kan dat na aanmelding bij mevr. G. Zwier, tel. 4694814.

Deel: ' Veiligheid Leusderweg Amersfoort onderwerp in commissies '
Lees ook