Ingezonden persbericht

Politie Hollands Midden
Bureau Communicatie
Postbus 4240
2350 CE Leiderdorp
Telefoon (071) 5459800
Fax (071) 5459326
Afkomstig van: Jaap Nelemans
Datum: 14 juni 2002

Veiligheidsbeeld stabiel in gemeente Voorschoten

Van de eerste vier maanden van 2002 zal vooral de ontruiming van de Britse School nog lang worden onthouden. Op 31 januari werd 's ochtends bij de ingang van de school een handgranaat gevonden. 700 leerlingen werden geevacueerd. Nadat experts hadden vastgesteld dat het om een lege granaat ging, konden leerlingen en leerkrachten weer naar hun lokalen terug. Pas toen enkele dagen later een 14-jarige leerling van de school, die de nepgranaat bij wijze van grap had achtergelaten, was aangehouden, kon de rust echt weerkeren.

VEILIGHEID
Geweld is voor de hele politieregio Hollands Midden een speerpunt. Altijd wanneer geweldsincidenten gemeld worden, zal politieteam Voorschoten de betrokkenen actief benaderen om ze te vragen aangifte te doen. Om geweld aan te pakken is het belangrijk dat slachtoffers aangifte doen. De politie zal zich vervolgens inspannen om de dader(s) op te sporen en aan justitie over te dragen. In Voorschoten is het niveau van geweldszaken stabiel; 33 keer werd aangifte gedaan. Het aantal woninginbraken is gestegen. De laatste vier maanden van 2001 was het aantal inbraken 50. De eerste maanden van 2002 werden 68 inbraken geteld. Met de aanhouding van twee mannen kon een aantal inbraken worden opgelost. Naast de opsporing en vervolging van inbrekers, zet de politie zich ook in voor preventie van inbraken. Met het oog op veiligheid adviseren geschoolde bouwplanadviseurs bij nieuwbouwprojecten. De onderzoeken naar drie aangestoken autobranden lopen nog. Onderzoek naar de brand in een woonpand in de Hyacinthstraat op 29 maart en de brand in de kantine van de Vliethorst op 17 april, heeft uitgewezen dat het in beide gevallen niet om brandstichting ging.

LEEFBAARHEID
Inwoners van de gemeente Voorschoten ervaren geen overlast door druggebruikers. Op 12 maart is in samenwerking met de afdeling Reiniging van de gemeente Voorschoten in een loodsencomplex aan de Leidseweg een hennepkwekerij ter grootte van 760 planten ontmanteld en vernietigd. Eénmaal is de politie, na een periode van meerdere meldingen van geluidsoverlast aan het Professor Eijkmanhof, overgegaan tot inbeslagnemen van de stereo en het opmaken van proces-verbaal.

MAATSCHAPPELIJKE INTEGRITEIT
Het aantal meldingen van jeugdoverlast is met 51 gelijk gebleven. Tijdens de surveillance maken agenten op de hangplekken een praatje met de jongeren. Door consequent contact te leggen, kennen agenten de jongeren en weten ze bij eventuele overlast beter om wie het kan gaan. Station De Vink blijft een lokatie waar nog extra aandacht voor is in de surveillance. Bij het Aletta Jacobsplantsoen werd een toename van overlast door baldadige jongeren geconstateerd. Met de beheerder van de Alettahof zijn vervoglens duidelijke afspraken gemaakt. Aan de jongeren is uitgelegd waar de grenzen liggen. Een aantal maal hebben surveillerende agenten ingegrepen door jongeren te bekeuren. De gebruikers van de Alettahof zijn inmiddels tevreden over de bereikte verbetering. Door foutparkeren kwam de doorstroming van het verkeer binnen het Wedde in gevaar. Door regelmatig controleren hebben parkeerders hun gedrag aangepast en staan de auto's nu weer in de daarvoor bestemde parkeervakken.

Deel: ' Veiligheidsbeeld stabiel in gemeente Voorschoten '
Lees ook