Gemeente Delfzijl


INFORMATIE

01-02-2000

Veiligheidsonderzoek in de gemeente Delfzijl

In nauwe samenwerking met de gemeente Delfzijl begint de Regiopolitie Groningen in de week van 07-02-2000 met een veiligheidsonderzoek onder de inwoners van de gemeente Delfzijl.

In de gemeente Delfzijl krijgen 800 inwoners een vragenlijst toegestuurd. Deze inwoners kunnen, anoniem, aangeven welke problemen zij in hun stad, dorp of buurt hebben en ook hoe belangrijk zij dat probleem vinden.

Ook het functioneren van de politie komt aan de orde.

Het onderzoek beperkt zich niet alleen tot zaken die met de politie te maken hebben. Er worden ook vragen gesteld over het functioneren van de gemeentelijke diensten. Eveneens worden vragen gesteld over het werk van de stadswachten in de gemeente Delfzijl.

Het onderzoek is van groot belang voor de politie en gemeente om een goed veiligheidsbeleid te kunnen voeren. De politie zal de resultaten van het onderzoek gebruiken voor de zogenaamde gebiedsgebonden politiezorg, die naar verwachting dit jaar in de gehele provincie wordt ingevoerd.

Met de invoering van deze gebiedsgebonden politiezorg keert de buurtagent terug. De buurtagent beschikt door het onderzoek over goede informatie en kennis van wijk, buurt of dorp.

De resultaten van het onderzoek worden in mei 2000 verwacht.

Eerder is in de provincie Groningen zo'n onderzoek gehouden in 8 andere gemeenten.

Het is de bedoeling dat inwoners van alle Groninger gemeenten in de loop van dit jaar worden geënquêteerd.

__

Nadere inlichtingen over dit bericht verstrekt de heer H.N. Wolda,telefoon 0596-639301.

Deel: ' Veiligheidsonderzoek in de gemeente Delfzijl '
Lees ook