Gemeente Hoogezand-Sappemeer

persberichten

Hoogezand, 18 juni 2002. Persbericht 2002/67.

Veiligheidsprotocol afdeling Sociale Zaken opgesteld

De afdeling Sociale Zaken van de gemeente Hoogezand-Sappemeer heeft een veiligheidsprotocol opgesteld. Zodoende hebben de medewerkers gedragsregels over hoe te handelen bij calami-teiten en agressief gedrag.

In de gemeentelijke organisatie zijn momenteel voorbereidingen gaande om een notitie over veiligheid en agressie voor alle medewerkers op te stellen. Hierbij gaat het om een raamnotitie waarin het onderwerp veiligheid organisatiebreed behandeld gaat worden. Het veiligheidsprotocol van de afdeling Sociale Zaken wordt dan ook gezien als een pilot.

Het veiligheidsprotocol biedt de medewerkers van de afdeling Sociale Zaken een hoger veiligheids-gevoel in crisisachtige situaties. Het protocol is namelijk een belangrijk hulpmiddel voor de medewerkers. Duidelijk wordt wat de organisatie hen op het gebied van veiligheid en opvang biedt en wat zij van de werkgever kan verwachten. De gemeente levert hiermee een bijdrage aan de veiligheid en bescherming van de medewerkers. Ook de inwoners van de gemeente Hoogezand-Sappemeer zijn er bij gebaat. Zij worden duidelijk gemaakt dat agressief gedrag niet getolereerd wordt. Mogelijk gaat van deze waarschuwing een preventieve werking uit.

De afdeling Sociale zaken heeft voor het merendeel cliënten die zich correct gedragen. Echter, sommige cliënten uiten hun ongenoegen op agressieve wijze. Zij proberen door agressief gedrag een beslissing af te dwingen. Dit kan gebeuren aan de balie of telefoon, in de spreekkamer of tijdens een huisbezoek. Vorig jaar is het thema agressie organisatiebreed in de gemeentelijke organisatie behandeld. Aan de medewerkers van diverse afdelingen is een cursus aangeboden om bewustwording van en weerbaarheid bij agressie te vergroten. De cursusleider heeft een concept-protocol opgesteld, dat vervolgens door een werkgroep van consulenten van commentaar is voorzien. Inmiddels is het protocol toegespitst op Hoogezand-Sappemeer en kan als instructieboek bij agressie werken.

Zoekwoorden:

Deel: ' Veiligheidsprotocol afdeling Sociale Zaken opgesteld, Hoogezand '
Lees ook