MKB-Nederland


MKB Nieuws, bericht

07-10-1999
Trainingen op het terrein van veiligheid steeds urgenter

Ondernemers doen er in de toekomst verstandig aan om ruime aandacht te schenken aan de veiligheid van hun medewerkers. Een veilige werksituatie voor werknemers betaalt zich direct terug in een lager verzuim door ziekte of arbeidsongeschiktheid. Het groeiend aantal overvallen van bedrijven en het toenemende geweld jegens ondernemers, geven in het midden- en kleinbedrijf (mkb) bovendien aanleiding om meer aandacht te schenken aan preventieve trainingen op het gebied van veiligheid in brede zin.

Training bedrijfshulpverlening
Getraind personeel is beter bestand tegen agressie, overvallen en calamiteiten in geval van brand of bedrijfsongevallen. Bovendien is elk bedrijf volgens de Arbo-wet verplicht te beschikken over minimaal één medewerker die een training Bedrijfshulpverlening gevolgd heeft. MKB Adviseurs en MKB-Nederland hebben de krachten daarom gebundeld en starten in november met een open inschrijving´ voor een tweedaagse training Bedrijfshulpverlening. De trainingen vinden tegen een gunstig tarief plaats vanuit elf plaatsen in Nederland. Het trainingsprogramma omvat onder andere de onderwerpen eerste hulp, bedrijfshulpverlening, theorie verbranding en blussing, meldingsprocedure en elementaire brandbestrijding. De kosten bedragen 585,- per persoon exclusief btw, maar inclusief cursusmateriaal, koffie/thee en lunches. Deze prijs geldt uitsluitend voor leden van MKB-Nederland. Niet-leden betalen
625,- per persoon. Bedrijfsintern trainen of een training voor een ondernemers- of winkeliersvereniging, behoort ook tot de mogelijkheden. Kosten: 6.450,- voor 12 deelnemers.

Overvaltraining
De toenemende criminaliteit in ons land is helaas niet aan de deuren van mkb-ondernemers voorbij gegaan. De materiële en immateriële schade door overvallen is vaak erg groot. Het is dan ook belangrijk om ondernemers en hun medewerkers, bijvoorbeeld door middel van een overvaltraining, hulpmiddelen aan te reiken waarmee de kans op een overval wordt verkleind. Voor het geval toch een overval plaatsvindt, is het voor ondernemer en personeel belangrijk te weten wat gedaan kan worden om de schade en het persoonlijk leed te beperken. In samenwerking met MKB-Nederland start MKB Adviseurs daarom een overvaltraining. Het accent in de training ligt vooral op bewustwording, kennisoverdracht en groepsopdrachten. Mede door het optreden van een professionele acteur wordt de praktijksituatie levensecht benaderd. De overvaltrainingen vinden plaats in Amsterdam, Arnhem, Groningen, Den Bosch, Rotterdam en Utrecht en zijn zowel bestemd voor medewerkers/ondernemers in de horeca als de detailhandel.

De training duurt één dagdeel (ongeveer 2 ½ uur) en de prijs bedraagt 295,- exclusief btw voor leden van MKB-Nederland. Niet-leden betalen 345,-. Bedrijfsintern trainen of een training voor ondernemersverenigingen behoort ook hier tot de mogelijkheden.

Deel: ' Veiligheidstrainingen steeds urgenter '




Lees ook