Ingezonden persbericht


Persbericht

Bestuurswisseling bij gewichthefbond

Op zondag 14 oktober heeft een buitengewone
bondsvergadering plaatsgevonden bij de Amsterdamse krachtsportvereniging Hercules. De aanleiding hiervoor werd gevonden in procedurele fouten bij de bestuursverkiezingen in mei jl. Bij de vorige bestuursverkiezing werd mw. A. van Kan tot voorzitter benoemd.

Na het appel van de stemgerechtigde afgevaardigden werd overgegaan tot het nietig verklaren van de vorige bestuursverkiezing en werd overgegaan tot het stemmen op de kandidaten voorzitter mw. A. van Kan en dhr. T. Bruijnen. Tegelijkertijd werd gestemd over het aantreden van dhr. F. Kingma tot het bestuur van de gewichthefbond.

Het stembureau kwam tot 10 stemmen voor
dhr. Bruijnen en 7 stemmen voor mw. van Kan. Dhr. T. Bruijnen kan derhalve in de functie van voorzitter aantreden. Dhr. F. Kingma werd met 15 positieve stemmen van de 17 uit te brengen stemmen aangenomen als bestuurslid.

Direct aansluitend op deze verkiezingsuitslag gaven de overige aanwezige bestuursleden, dhr. P. Legerstee en mw. G. Pastoors, te kennen af te treden. Daarnaast werd te kennen gegeven dat dhr. J. van de Graaf, wedstrijdsecretaris, ook geen taken meer wil verrichten.

De voorzitter van de vergadering, dhr. van
Dam, besloot de vergadering derhalve met de mededeling dat hij dhr. Bruijnen en dhr. Kingma gelet op deze ontwikkeling de komende tijd bijzonder veel succes en sterkte toewenste bij het besturen van de Nederlandse Olympische Gewichthefbond (NOGB).

Opgesteld namens de NOGB
door dhr. Tom Bruijnen
tel. bereikbaar onder 020 420 2646 mobiel 06 204 36 659

NOGB
p/a KNKF
Meeuwenlaan 41
1021 HS Amsterdam
t 020 637 5891
f 020 637 5761

office@knkf.nl

Deel: ' Vele bestuurswisselingen bij Nederlandse gewichthefbond '
Lees ook