Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting

Veloncongres 1999

Het opleiden van leraren is een zaak van groot maatschappelijk belang. Het dreigende tekort aan docenten kan nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van het onderwijs, bijvoorbeeld voor de begeleiding van stagiaires en beginnende leraren. Hierdoor is samenwerking tussen scholen en opleidingen meer dan ooit noodzakelijk. Zij zijn samen verantwoordelijk voor stages, begeleiding van beginnende docenten en nascholing van docententeams. Het thema van het congres van de Vereniging van lerarenopleiders Nederland (Velon) is in 1999 dan ook 'samenscholen'. Tijdens het congres zullen er workshops en presentaties zijn en kunnen deelnemers op de computer kennismaken met courseware. Het congres vindt plaats op 22 en 23 maart in conferentiecentrum Woudschoten in Zeist. Aan leraren wordt gevraagd een bijdrage aan het congres te leveren.
Voor meer informatie, aanmeldingsformulieren en voorstellen voor bijdragen kan men contact opnemen met:
Secretariaat Veloncongres 1999, Wilma van Gelderen, tel.: 030-2547365, fax: 030-2518186.

Deel: ' Veloncongres 1999 in Zeist '
Lees ook