GEMEENTE APELDOORN

Veluwe wil af van permente recreatiebewoning

Veluwse gemeenten willen af van permanente bewoning recreatiewoningen

Het merendeel van de Veluwse gemeenten heeft problemen met de permanente bewoning van recreatiewoningen en caravans. De gemeenten Apeldoorn, Barneveld, Heerde, Ede en Harderwijk schrijven dit aan een brief aan de Vaste Tweede Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De gemeenten Nunspeet, Voorst, Ermelo, Putten en Elburg hebben inmiddels de brief ondersteund.

Bovengenoemde gemeenten willen dat iedere Nederlander die dat wil kan blijven genieten van de Veluwe. Het kan en mag niet zo zijn, zo vinden de gemeenten, dat slechts een selecte groep mensen permanent woont in recreatiebungalows en caravans die bedoeld zijn voor kortstondige vakanties. Zo is in de gemeente Apeldoorn in de afgelopen vijf jaar 25 van de beschikbare recreatiewoningen en caravans omgezet in permanente bewoning. Wanneer deze ontwikkeling zich doorzet dan ontstaan er op de hele Veluwe binnen afzienbare tijd kleine vakantiedorpjes waar mensen permanent hun intrek hebben genomen.

Naast het probleem dat bij deze ontwikkeling niet iedereen de kans heeft om van de Veluwe te genieten wordt de natuur van de Veluwe bedreigd door de permanente bewoning. Daarnaast is het zo dat mensen die al vele jaren in een recreatiebungalow of caravan wonen gebruik maken van de faciliteiten van de Veluwse gemeenten, die daar vaak niet op berekend zijn. Op deze manier kan de medische zorg onder druk komen te staan omdat bijvoorbeeld een huisarts veel meer vaste patiënten in zijn gebied heeft dan deze eigenlijk aankan. Zo zijn de dorpsbibliotheken vaak niet berekend op een zo groot aantal mensen. Ook komt het voor dat mensen uit een recreatiewoning of caravan die er permanent wonen op gegeven moment zorgbehoevend worden en aanspraak maken op seniorenwoningen of een plaats in een bejaardenhuis in één van de Veluwse gemeenten. Deze ontwikkeling legt beslag op het aantal seniorenwoningen of plaatsen in bejaardenhuizen dat bedoeld is voor de eigen bevolking.

Hoewel de Veluwse gemeenten er alles aan doen om permanente bewoning tegen te gaan blijkt de bestaande wetgeving te weinig handvatten te bieden om effectief op te treden.
Zo kan bijvoorbeeld op basis van de Wet op de Ruimtelijke Ordening opgetreden worden tegen individuele permanente bewoners van recreatiewoningen of caravans. Maar als na een lange juridische weg een individuele bewoner uit een vakantiewoning is vertrokken wordt de vakantiewoning vaak weer opnieuw bewoond door mensen die er ook weer permanent gaan wonen. In de praktijk blijkt deze vorm van handhaving door Veluwse gemeenten vaak .dweilen met de kraan open..

Inmiddels is er met een aantal exploitanten van creatiewoningen en caravans een convenant gesloten om permanente bewoning tegen te gaan. Een effectieve manier om
niet-meewerkende exploitanten aan te pakken is haast onmogelijk. Hiervoor zou de Wet op de Openlucht Recreatie moeten worden aangepast. De Veluwse gemeenten dringen er dan ook .per brief- bij de Vaste Tweede Kamercommissie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij op aan om deze wet aan te passen.

De Veluwse gemeente bieden de Vaste Tweede Kamercommissie LNV aan om mee te helpen bij de aanpassing van de Wet op de Openlucht Recreatie.

Tijdens het Algemeen Overleg met de tweede kamer Commissie VROM over de .handhaving van het ruimtelijk beleid. op 16 september jl. heeft de Kamer haar zorg uitgesproken over het verschijnsel van de permanente bewoning van recreatiewoningen. Minister Pronk heeft daarop geantwoord dat ook hij zich zorgen maakt over dit verschijnsel. Pronk heeft eerder toegezegd om met staatssecretaris Faber van LNV te gaan praten om het negatieve verschijnsel van permanente bewoning nog effectiever aan te kunnen pakken.

Meer Informatie?
Meer informatie over dit persbericht kunt u krijgen bij de heer ing. R.R. Scholten, woordvoerder van de gemeente Apeldoorn. Deze is te bereiken via 06 51 52 64 57.

03 okt 99 20:15

Deel: ' Veluwe wil af van permente recreatiebewoning '
Lees ook