Vendex KBB NV

Amsterdam, 27 september 2001

Vendex KBB koopt eigen aandelen en versterkt vermogen pensioenfondsen

Koninklijke Vendex KBB N.V. gaat eigen aandelen inkopen en zal tevens het vermogen van haar pensioenfondsen versterken. Met deze besluiten reageert het concern op de forse daling van de aandelenkoersen in de afgelopen weken.

De inkoop van eigen aandelen zal de komende tijd plaatsvinden tot een maximum van 10% van het uitstaande aandelenkapitaal. In verband met de fiscale regelgeving voor de inkoop van eigen aandelen zal in december a.s. een tussentijds contant dividend van ten minste 0,10 euro per (certificaat van) gewoon aandeel worden uitgekeerd.

Naast de inkoop van aandelen zal het concern ultimo 2001 een storting doen in de pensioenfondsen van Vendex KBB. Door deze dotatie worden de fondsvermogens versterkt en blijven de dekkingspercentages op peil. De dotatie zal in het lopende boekjaar resulteren in een buitengewone last van (netto) circa 50 miljoen euro.

FAO Schwarz
Voorts deelt de onderneming mee dat al enige tijd met enkele partijen wordt gesproken over de mogelijke verkoop van dochteronderneming FAOSchwarz. Zoals eerder gemeld, past deze prestigieuze Amerikaanse keten van speelgoedwarenhuizen niet in de op Europa gerichte concernstrategie. In dit stadium kunnen over het verloop van de gesprekken geen nadere mededelingen worden gedaan.

Kwartaalrapportage
Tevens heeft de hoofddirectie besloten de informatie aan aandeelhouders uit te breiden. Naast de publicatie van jaarcijfers en halfjaarcijfers, zullen na afsluiting van elk kwartaal omzetcijfers worden gerapporteerd. Het eerste bericht zal op 6 november a.s. worden gepubliceerd en zal betrekking hebben op het omzetverloop in het derde kwartaal van het lopende boekjaar, te weten de maanden augustus, september en oktober.

Koninklijke Vendex KBB is de leidende non-foodretailer in Nederland en is met diverse winkelformules ook actief in België, Luxemburg, Denemarken, Duitsland, Frankrijk en de Verenigde Staten. Tot de onderneming behoren zevenentwintig bekende formules in de sectoren warenhuizen en speciaalzaken. Over het boekjaar 2000/01 (per 31 januari) behaalde Vendex KBB een netto-omzet van 4,6 miljard euro, een bedrijfsresultaat van 239 miljoen euro en een nettowinst van 160 miljoen euro. Het gezamenlijke aantal winkels bedraagt meer dan 2500 en het aantal medewerkers circa 53 duizend.

Public relationsInvestor relations
P. van Bakkum, tel. 020 - 5490 432R. H. W. Rengers Hora Siccama, tel. 020 - 5490 509

Deel: ' Vendex KBB koopt eigen aandelen '
Lees ook