Vendex KBB

7 oktober 1999

Vendex KBB verkoopt belang in Babbage's Etc.

Vendex KBB heeft zijn belang van circa 15% in de Amerikaanse onderneming Babbage's Etc. verkocht aan Barnes & Noble, Inc., de grootste boekverkoper in de Verenigde Staten. De transactie vindt plaats in het kader van de heden aangekondigde volledige overname van Babbage's door Barnes & Noble.

Op de verkoop van het belang behaalt Vendex KBB een winst na belastingen van ruim ƒ 30 miljoen. Deze winst zal in de winst- en verliesrekening over het lopende jaar 1999/2000 onder "Waardeveranderingen" worden verantwoord. Afhankelijk van de resultaatsontwikkeling van Babbage's in de boekjaren 2001 en 2002 kan een aanvullende betaling plaatsvinden.

Babbage's Etc. is een van de grootste landelijk gespreide Amerikaanse winkelketens op het gebied van multimedia, computerspellen en software, met bijna 500 vestigingen onder de formulenamen Babbage's, Software Etc. en GameStop.

Het concernbelang in Babbage's dateert van begin 1997. De verkoop van het belang past in de concernstrategie om niet-strategische deelnemingen en activiteiten af te stoten en de vrijkomende middelen aan te wenden voor de financiering van de verdere groei van het concern.

Deel: ' Vendex KBB verkoopt belang in Babbage's Etc. '
Lees ook