Vendex KBB

14 januari 2000

Vendex KBB verwacht hogere omzet en sterke winststijging

Vendex KBB N.V. heeft in de afgelopen sinterklaas-, kerst- en eindejaarsperiode uitstekende omzetten behaald. De winkelverkopen lagen in deze voor het concern belangrijke weken bijna 6% boven die van het vorige boekjaar. Met name de warenhuizen en de productgroepen juwelen, sport, consumentenelektronica en optiek deden goede zaken.

Nu de drukste verkoopperiode van het jaar achter de rug is, kan een indicatie worden gegeven van netto-omzet en resultaat over het gehele boekjaar (per 31 januari). De concernomzet zal naar verwachting stijgen met circa 4 % tot bijna f 9,7 miljard (euro 4,4 miljard). Het operationele bedrijfsresultaat zal naar verwachting belangrijk hoger uitkomen dan dat van het vorige boekjaar (pro forma f 414 miljoen, euro 188 miljoen). Zowel Warenhuizen als Speciaalzaken zullen hogere omzetten en resultaten laten zien. De netto-concernwinst (vorig boekjaar pro forma f 251 miljoen, euro 114 miljoen) en de nettowinst per aandeel (vorig boekjaar f 2,59, euro 1,18) zullen naar verwachting met ten minste 25% toenemen.

In het eerste halfjaar bedroeg de omzetgroei 4,6%; over het tweede halfjaar zal de stijging uitkomen op circa 4%, waarvan circa 1,5% het gevolg is van acquisities (Modern Electronics en Marktkauf Nederland). In het najaar bleven de kledingverkopen sterk achter als gevolg van het uitzonderlijk warme weer. Daarentegen verliep de eindejaarsperiode voorspoedig.

Conform prognose zal in het tweede halfjaar een verdere verbetering van het operationele bedrijfsresultaat en de nettowinst worden gerealiseerd. Het operationele bedrijfsresultaat van Warenhuizen zal in het tweede halfjaar verder groeien, met name door het voortgaande forse resultaatsherstel bij Hema. Als gevolg van het achterblijvende bedrijfsresultaat van Fashion, zal het operationele bedrijfsresultaat van Speciaalzaken in het tweede halfjaar lager uitkomen.

De definitieve resultaten van Vendex KBB over 1999/2000 worden gepubliceerd op 11 april a.s.

Deel: ' Vendex KBB verwacht hogere omzet en sterke winststijging '
Lees ook