Gemeente Nieuwegein

Kunstenaar Hans Venhuizen schrijft Masterplan Beeldende Kunst (1 december)

Kunstenaar Hans Venhuizen gaat het nieuwe Masterplan Beeldende Kunst schrijven. Hij is door het college aangesteld om de richtlijnen op papier te zetten waaraan nieuwe kunstwerken in de Nieuwegeinse wijken moeten voldoen.

De afgelopen tien jaar zijn op verschillende plaatsen in de stad grote en kleine kunstwerken geplaatst. Voorbeelden daarvan zijn de beelden langs de A2 bij de Poort van Nieuwegein, op de heuvel in Park Oudegein en aan het Lohengrinhof. Ze werden geplaatst aan de hand van de richtlijnen van het eerste Masterplan Beeldende Kunst van 1990. Het nieuwe Masterplan zal er anders uit gaan zien. Het zal geen nauwkeurige uitwerking vragen van iedere toekomstige kunstopdracht maar geeft alleen richtlijnen, dus zonder een strak keurslijf. Het is bijvoorbeeld de bedoeling dat kunst een vanzelfsprekend onderdeel wordt van nieuwe ontwikkelingsplannen als Het Klooster en de Binnenstad. Het zal daarbij niet alleen om beelden gaan maar ook om bijvoorbeeld (landschaps)architectuur.

Hans Venhuizen komt uit Rotterdam. In zijn visie is Nieuwegein een totaalconcept waarbinnen hij op zoek gaat naar dwarsverbanden tussen bijvoorbeeld stedenbouw en beeldende kunst. Zijn belangrijkste vraag is: Waar is de stad mee bezig en hoe kan beeldende kunst daarin worden toegepast? Venhuizen heeft een zeer creatieve aanpak die ook in grote gebieden tot een goed concept zullen leiden.

Het plan zal in 2000 klaar zijn, waarna er vanzelfsprekend inspraak mogelijk zal zijn.

Deel: ' Venhuizen schrijft Masterplan Beeldende Kunst Nieuwegein '
Lees ook