expostbus51


RVD/DV

MINISTERRAAD: Vennootschapsrecht aangepast.......

Ministerie van Justitie
Persbericht Ministerraad
29 april 1999

VENNOOTSCHAPSRECHT AANGEPAST AAN INVOERING EURO

Vennootschappen die hun statuten aanpassen met het oog op de invoering van de euro hoeven, mits zij bepaalde regels volgen, voor die wijziging geen verklaring van geen bezwaar te vragen bij het ministerie van Justitie. Overigens zijn vennootschappen niet verplicht bestaande verwijzingen naar guldens om te zetten naar euro.s. Als ze dat wel doen moet dat volgens een aantal technische regels die onder meer de omrekening van de nominale waarde van aandelen en het kapitaal betreffen. Vennootschappen kunnen ook voor een hele nieuwe kapitaalstructuur kiezen. Dit zijn de hoofdpunten uit een wetsvoorstel van minister A.H. Korthals van Justitie dat het vennootschapsrecht (boek 2 burgerlijk wetboek) aanpast aan de invoering van de euro. Het wetsvoorstel wordt om advies aan de Raad van State gezonden. Het wordt pas openbaar bij indiening in de Tweede Kamer.

Het voorstel loopt vooruit op de wijziging van alle wetten, in een algemene aanpassingswet, in verband met de komst van de euro. Dat is gedaan om het bedrijfsleven al ruim voor 2002 de gelegenheid te bieden hun statuten te wijzigen in verband met de nieuwe munt.

RVD, 29.04.1999

29 apr 99 17:56

Zoekwoorden:

Deel: ' Vennootschapsrecht aangepast aan invoering euro '
Lees ook