expostbus51


Ministerie VenW
https://www.minvenw.nl

OPEN SKIES NIET IN STRIJD MET INTERNE MARKT

VERKEER EN WATERSTAAT: NEDERLANDS VERDRAG OPEN SKIES NIET IN STRIJD

MET INTERNE MARKT

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat is verbaasd over het standpunt van de Europese Commissie inzake het Nederlands Open Skies verdrag met de Verenigde Staten. De Commissie heeft een procedure tegen Nederland gestart omdat zij vindt dat het verdrag in strijd is met de interne marktbeginselen van de Europese Unie.

Tot voor kort hield de Commissie Nederland buiten een dergelijke procedure omdat de Nederlandse Open Skies overeenkomst al dateert van oktober 1992 en dus tot stand kwam voordat de interne markt in 1993 in werking trad.

Het Open Skies verdrag is van essentieel belang voor de mainport functie van Schiphol.
Voor de VS was de overeenkomst bovendien een voorwaarde voor het verlenen van goedkeuring aan de alliantie van KLM en Northwest Airlines onder de Amerikaanse concurrentieregels. De Commissie is steeds op de hoogte van de overeenkomst geweest en heeft nooit eerder bezwaren geuit.

Ook tegen Frankrijk wordt thans een dergelijke procedure gestart. Drie jaar geleden al opende de Commissie vergelijkbare procedures tegen acht andere lidstaten (Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Finland, Luxemburg, Zweden en het Verenigd Koninkrijk). Volgens de Commissie zijn de bilaterale open skies overeenkomsten van de lidstaten met de VS in strijd met de per 1 januari 1993 in werking getreden interne luchtvaartmarkt binnen de EU. Volgens de Commissie leiden de overeenkomsten tot een verbrokkeling van de interne markt, waarbij de individuele lidstaten voor hun eigen luchtvaartmaatschappijen vrije toegang tot de Amerikaanse markt regelen, zonder dat de luchtvaartmaatschappijen van de andere lidstaten van die vrije markttoegang kunnen profiteren. De Commissie meent dat zij als enige bevoegd zou moeten zijn om met de VS over vrije markttoegang te onderhandelen.

De reeds drie jaar lopende procedures tegen de andere acht lidstaten zijn reeds in het stadium dat deze lidstaten voor het Europese Hof worden gedaagd vanwege hun onwil om hun open skies verdrag aan te passen of op te zeggen, zoals de Commissie wil. De Nederlandse regering krijgt de gelegenheid om schriftelijk verweer te voeren tegen het Commissiestandpunt.

Nederland steunt overigens de Commissie in haar streven om van de lidstaten een mandaat te krijgen om namens de EU met de VS te onderhandelen over een vrije markttoegang tussen de EU en de VS. Door verzet van een groot aantal lidstaten is dit mandaat tot op heden nog steeds niet vastgesteld.

Voor nadere informatie:
Judith Sepmeijer 070-3516887 / 06-59105781 Toon van Wijk 070-3516582 / 06-57651661


03 feb 99 16:55

Deel: ' VenW Open Skies niet in strijd met interne markt '
Lees ook