Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

VTN zoekt kandidaten voor jongerenraad

Bij de Verenigde Tuinbouwveilingen Nederland (VTN) zal per januari 2000 een jongerenraad functioneren. De afdelingsbesturen van de VTN kunnen kandidaten voordragen voor de te vormen jongerenraad. Het is de bedoeling dat in de loop van december de kandidaten voor de jongerenraad gepresenteerd worden.

De VTN jongerenraad zal worden geïntegreerd binnen de bestaande bestuurlijke structuur van de VTN. De jongerenraadsleden zullen als extra afgevaardigde zitting hebben in de VTN afdelingsbesturen. Het VTN-bestuur verwacht dat de jongerenraad een constructieve bijdrage zal leveren aan de ontwikkelingen en continuïteit bij coöperatie VTN/the Greenery. Tevens kan een jongerenraad bijdragen aan een goede wisselwerking met agrarische jongerenorganisaties. En daarnaast ziet het bestuur de Jongerenraad als een belangrijke kweekvijver voor toekomstige bestuurders.

Het initiatief voor de vorming van een jongerenraad komt van enkele actieve tuinbouwers van het HAJK. In het voorjaar van 1999 voerden zij gesprekken met Th. Weitenberg, de toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van the Greenery, en Jon van Staalduinen, voorzitter van het VTN-bestuur over het nut en de noodzaak van een VTN Jongerenraad.

Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt

Deel: ' Ver. Tuinbouwveilingen zoekt kandidaten voor jongerenraad '
Lees ook