Gemeente Axel

zeeuws vlaanderen

HUURSUBSIDIE

Belangrijk bericht voor mensen die nu huursubsidie krijgen: met ingang van 1 juli 2002 verandert het aanvragen van huursubsidie.

Het Ministerie van VROM gaat met ingang van 1 juli 2002 een belangrijke wijziging va de huursubsidie uitvoeren. De wijziging gaat over de manier waarop de huursubsidie kan worden aangevraagd.

Wat wijzigt er precies?
Huursubsidie wordt telkens voor een periode van een jaar toegekend. Zo´n periode wordt het subsidiejaar genoemd. Een subsidiejaar begint altijd op 1 juli en eindigt een jaar later ook weer op 1 juli. Vroeger moest voor het nieuwe subsidiejaar een papieren vervolgaanvraag worden ingediend. Het Ministerie van VROM stuurde de vervolgaanvragen elk jaar automatisch naar de huurder, maar vaak ook naar de verhuurder. De verhuurder of de gemeente hielp bij het invullen van de aanvraagformulieren.

De manier van indienen van de vervolgaanvragen gaat dit jaar veranderen. Voortaan hoeft u geen papieren vervolgaanvraag meer in te dienen! Het Ministerie van VROM zorgt ervoor dat u automatisch bericht krijgt over de huursubsidie voor het nieuwe subsidiejaar. Dit is geregeld in een nieuwe procedure: Automatisch Continueren.

Wat betekent Automatisch Continueren?
Automatisch continueren betekent dat u automatisch bericht krijgt over uw huursubsidie voor het nieuwe subsidiejaar. Dit jaar is dat het subsidiejaar 1 juli 2002 tot 1 juli 2003.

Het Ministerie van VROM probeert zoveel mogelijk om de huursubsidie automatisch te continueren. Dit lukt echter niet altijd. Lukt het wél, dan hebt u in april 2002 een brief van VROM ontvangen. In die brief staat dat de huursubsidie voor het nieuwe subsidiejaar automatisch wordt geregeld. U hoeft dan zelf niets te doen. Na ongeveer één maand krijgt u weer een bericht. Dat bericht heet een Huursubsidiebericht. Daarin staat informatie over uw nieuwe huursubsidie.

Wat moet u doen als u geen automatisch bericht over de nieuwe huursubsidie krijgt?
Heeft u op 1 mei 2002 geen brief van VROM gekregen over de huursubsidie voor het nieuwe subsidiejaar? Dat betekent dat het automatisch continueren bij u niet is gelukt. U moet dan zelf wat doen.
Vanaf 15 mei 2002 kunt u terecht bij uw verhuurder of uw gemeente. De verhuurder of de gemeente heeft dan een formulier Eerste Aanvraag voor u. Dat formulier moet u gebruiken als u weer huursubsidie wilt vanaf 1 juli 2002. Het is van belang dit zo snel mogelijk te regelen.

Voor nadere informatie kunt u terecht bij afdeling Publiekszaken, balie 4.

Deel: ' Verandering aanvragen van huursubsidie '
Lees ook