Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Dienst Communicatie, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 3 september 1999

Dienst Communicatiezaken

PERS & VOORLICHTING Persbericht

Wetenschapsvoorlichting
Interne communicatie
PR-producten
KUNCIS-redactie
UPB/Uitgeverij KUN
Pedel/congres

Hulp English Zoeken / Wie wat waar


Oratie bijzonder hoogleraar kunst en cultuur Fons Asselbergs: VERANDERING IMAGO MONUMENTENZORG NOODZAKELIJK


Over het nieuwe imago van de monumentenzorg en over haar rol in de stedenbouw, architectuur en landschapsinrichting gaat de oratie van prof. dr. A.L.L.M Asselbergs (Fons), bijzonder hoogleraar kunst en cultuur aan de Katholieke Universiteit Nijmegen. De heer Asselbergs, directeur van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg te Zeist, is per 1 september benoemd op de leerstoel die de naam van zijn vader draagt, de Anton van Duinkerken-wisselleerstoel. In zijn rede getiteld: Niets is zo veranderlijk als een monument, pleit de nieuwe hoogleraar voor het opnieuw fomuleren van culturele argumenten om de actuele herinrichting van Nederland een culturele dimensie te geven.

Monumenten spreken tot de verbeelding. Zij hebben soms vele generaties overleefd, zijn kwetsbaar, worden beschermd en gerestaureerd. Naarmate ze ouder zijn, ondergaan ze meer geschiedenis. Ze veranderen van functie en van vormgeving. Hun omgeving verandert per eeuw tenminste drie maal waardoor ze voortdurend in een andere samenhang zullen voortbestaan.

Ook het begrip monument is aan verandering onderhevig. Was een monument rond 1875 een belangrijk gebouw voor geschiedenis en kunst, een object uit de gebouwde Collectie Nederland, nu verstaat men onder het begrip monument veel meer dan dat. Een historisch stadsdeel, een woonwijk uit de dertiger jaren, een buitenplaats, industrile complexen, dorps-, stads- en landsgezichten.

Zelfs cultuurlandschappen als polders, militaire stellingen en waterlinies, maar ook stadsparken, plantsoenen en begraafplaatsen behoren daartoe. Daarmee parallel lopend is ook de zorg voor het monumentale, voor de cultuurhistorische waarden in Nederland, verregaand veranderd. De afzonderlijke gebouwen blijven hun aandacht vragen voor instandhouding, maar daarnaast eist de monumentenzorg haar aandeel bij de verdere inrichting van Nederland. Monumentenzorg heeft zich bevrijd uit zijn isolement en is een factor van belang geworden bij grote investeringsprojecten voor de transformatie van de steden, de infrastructuur van water en wegen en voor de herinrichting van onze buitengebieden.

Monumentenzorg wil in die projecten een adviserende rol spelen, vraagt aandacht voor historisch vooronderzoek, maar moet dan ook in eigen kring de expertise uitbouwen die daarvoor nodig is. Monumentenzorg legt ontwikkelingen niet aan banden, maar leidt ze in goede banen. De beeldvorming voor monumentenzorg wordt tot de dag van vandaag vereenzelvigd met de zorg voor geld, het nakomen van regels en de vraag wie over de cultuurhistorische waarde iets te zeggen heeft.

Verandering van dit imago is acuut van belang. Monumentenzorg wil zich verbinden aan het beste dat Nederland te bieden heeft aan moderne stedenbouw, architectuur en landschapsinrichtingen om de schoonheid van ons land een dienst te bewijzen. De cultuurhistorische waarde van onze monumenten is juist vaak gelegen in het feit dat zij in hun ontstaanstijd ongekend modern waren. Nog steeds kunnen ze ons inspireren in onze moderne ontwerpopgave. Niet door ze in vorm te imiteren, maar door ze te begrijpen als het waarachtige en karaktervolle antwoord op eigentijdse ruimtelijke vraagstukken.

Deel: ' Verandering imago monumentenzorg noodzakelijk '
Lees ook