Voorlichtingsbureau Vlees


Persbericht d.d. 7/27/2001

27-07-2001: Verantwoord en vetarm eten: Varkensvlees is miskend talent

Van de vele verschillende varkensvleesproducten die er zijn, is een groot aantal soorten mager en enkele soorten zijn zelfs zeer mager. Bovendien bestaat 60% van het vet in varkensvlees uit onverzadigd vet. Juist dit onverzadigd vet helpt het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen.

Misverstanden en vooroordelen zijn er vaak de oorzaak van dat voedingsmiddelen in een ongunstig daglicht worden gesteld. Dat is ook het geval bij varkensvlees. Een NIPO-onderzoek, uitgevoerd in opdracht van het Voorlichtingsbureau Vlees, laat zien dat Nederlanders van twaalf jaar of ouder vaak een verkeerd beeld hebben van varkensvlees.

Het eerste misverstand
Uit het NIPO-onderzoek komt naar voren dat ruim één op de tien ondervraagden meent dat varkensvlees niet gezond is. Men denkt dat varkensvlees vet is en schadelijke stoffen bevat. Van alle ondervraagden zegt 7 procent nooit varkensvlees te eten. Ook hier geldt als belangrijkste reden dat men denkt dat het product te vet zou zijn.

De feiten
Varkensvlees is niet vet. Van de vele verschillende varkensvleessoorten zijn er tal van magere (6-10% vet in onbereid vlees) en zelfs zeer magere soorten (0-5% vet in onbereid vlees). Deze bevatten net zo weinig vet als mager rundvlees. Voorbeelden van magere soorten varkensvlees zijn filetlapjes, fricandeau, hamlappen, ongepaneerde schnitzels en varkensoesters. Zo bevat fricandeau slechts 3% vet.

Het tweede misverstand
Uit het NIPO-onderzoek komt ook naar voren dat de consument denkt dat varkensvlees veel verzadigd vet bevat. Verzadigde vetten worden vaak in verband gebracht met een hoog cholesterolgehalte en het ontstaan van hart- en vaatziekten.

De feiten
Het vet in varkensvlees bestaat voor ruim 60% uit onverzadigd vet. Dit helpt juist het cholesterolgehalte in het bloed te verlagen.

Deel: ' Verantwoord en vetarm eten Varkensvlees is miskend talent '
Lees ook