NEDERLANDSE GASUNIE N.V.

DRS.G.H.B. VERBERG VOORZITTER MANAGEMENTRAAD UN GAS CENTRE

Drs. G.H.B. Verberg, hoofddirecteur van Gasunie, is benoemd tot chairman advisory board (voorzitter managementraad)van het UN Gas Centre. Dit is gevestigd in Genève in het Palais des Nations, het regionale hoofdkantoor voor de UN in Europa. Hij zal deze functie de komende twee jaar uitoefenen en overnemen van Alexander Gritsenko, President VNIIGAZ/OAO Gazprom. Zijn belangrijkste taak zal zijn de dialoog nader aan te scherpen tussen de Oost- en West-Europese gasindustrie. Daarbij zijn diverse aspecten van belang: de ontwikkelingen van de gasmarkt, de zekerheid van levering in en naar Europa, zekerstelling van transport over verre afstand en het marketen van het gas in Europa zelf.

George Verberg wordt daarin bijgestaan door drie vice-voorzitters: Vladimir Rezunenko (board member OAO Gazprom, Rusland), Jacques Deyirmendjian (board member Gaz de France, Frankrijk) en Boreslaw Rey (Directeur Foreign Affairs Polish Oil and Gas, Polen).

Het UN Gas Centre is een uitvloeisel van een specifiek programma, dat is ontwikkeld door de United Nations Economic Commission for Europe (ECE). De voornaamste doelstelling is om de implementatie van aardgas in de industrie op marktgerichte wijze te bevorderen in landen, die momenteel een economische omslag maken. In totaal hebben thans 26 van de 55 ECE-landen met dit veranderingsproces te maken. In 48 landen is sprake van een belangrijke aardgasmarkt. Het UN Gas Centre is een door de gasindustrie betaalde organisatie en heeft onder specifieke voorwaarden toestemming gebruik te maken van de UN faciliteiten.

Met name om milieuredenen is aardgas voor landen in Oost-Europa van groot belang. Het vormt voorts een EC-wens bij de integratiebesprekingen met een groot aantal Centraal Europese landen. Het UN Gas Centre kan aan een marktconforme overschakeling op aardgas bijdragen met gegevens en ervaringen van maatschappijen, die op hun eigen markt en internationaal een belangrijke rol spelen. Wat dit betreft is de keuze van Verberg een logische: Gasunie is al bijna veertig jaar de belangrijkste leverancier van aardgas in Nederland en West-Europa en beschikt over een ruime kennis van de markt. Tevens wordt Nederland als een goed voorbeeld gezien, namelijk als gasland nummer één.

Na het tweejarig voorzitterschap van George Verberg zal zijn taak worden overgenomen door een vertegenwoordiger van de gasmarkt in Oost-Europa.

Groningen, 6 april 2000


06 apr 00 16:33

Deel: ' Verberg voorzitter managementraad UN Gas Centre '
Lees ook