Gemeente Den Haag

2003-01-27: Verbeterde samenwerking Gemeentelijke Kredietbank en Algemeen Maatschappelijk Werk

---

Op 30 januari ondertekenen de gemeente Den Haag en het Algemeen Maatschappelijk Werk het protocol Schuldhulpverlening. Uitgangspunt van het protocol is een verbeterde dienstverlening aan de Haagse burger op het gebied van schuldhulpverlening.

Met de ondertekening van het protocol gaat een periode van geïntensiveerde schuldhulpverlening aan Haagse burgers van start. Verbeterde informatievoorziening tussen de Gemeentelijke Kredietbank en het Algemeen Maatschappelijk Werk moet een zogenoemde warme overdracht waarborgen. Naast afspraken over verbeterde doorverwijzing tussen verschillende hulpverleners zal er voortaan ook sprake zijn van een centrale regie. Elke cliënt krijgt een casemanager die verantwoordelijk is voor de coördinatie en bewaking van de voortgang van het hulpverleningstraject.

In februari 2002 zijn de raadscommissies OSWI (Onderwijs, Sociale Zaken en Werkgelegenheidsbevordering en Integratie) en WVE (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) akkoord gegaan met de inhoud van de notitie schuldhulpverlening. Eén van de projecten die uit deze notitie is voortgekomen is het intensiveren van de afspraken tussen de Gemeentelijke Kredietbank en het Algemeen Maatschappelijk Werk. Met de nieuwe werkwijze beogen de betrokken organisaties klanten sneller en beter te helpen. De Gemeentelijke Kredietbank is onderdeel van de dienst SZW en voert de schuldhulpverlening in Den Haag uit.

Het protocol wordt op 30 januari ondertekend door directeuren van de 6 decentrale Welzijnsorganisaties en het hoofd van de Gemeentelijke Kredietbank, de heer Dukel. Eén en ander zal plaatsvinden in aanwezigheid van Jetta Klijnsma, wethouder voor Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie.

last update: 27-1-2003 16:20:27 ;pag.: 18328; auteur: 616;cat.:

Deel: ' Verbeterde samenwerking Gemeentelijke Kredietbank en Algemeen Maatsc.. '
Lees ook