LAD

Nieuws

Verbetering honoreringsregeling academisch medisch specialisten

Na ondertekening van het CAO-akkoord is deze werkgroep van het LOAZ (Landelijk Overleg Academische Ziekenhuizen) een aantal keer bij elkaar gekomen. Hoewel 1 juni 2002 bijna is gepasseerd, is nog geen overeenstemming bereikt over een substantiële inhoudelijke aanpassing van de honoreringsregeling. Er is echter wel vooruitgang geboekt over een aantal ingediende voorstellen in het verlengde van de afspraken zoals deze in het CAO-akkoord zijn opgenomen.

4 juni: nieuw overleg
Op 4 juni is het volgende overleg van de werkgroep gepland. De verwachting is dat wederom een aantal stappen voorwaarts kunnen worden gemaakt. De vraag is echter in hoeverre het geheel zal lukken om op 4 juni tot een definitief akkoord te komen.

Informatiebijeenkomsten
Na de bijeenkomst op 4 juni zullen de LAD en de Orde hun leden informeren over een aantal onderhandelingspunten en het tot dan toe bereikte resultaat. Dit zal schriftelijk gebeuren of in de vorm van informatiebijeenkomsten zoals die onder andere plaatsvonden bij het principe-akkoord van de CAO Academische Ziekenhuizen in februari en maart. Of en wanneer deze bijeenkomsten zullen plaatsvinden, leest u na 4 juni op deze site.

Zoekwoorden:

Deel: ' Verbetering honoreringsregeling academisch medisch specialisten '
Lees ook